Zarząd Regionu

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność (kadencja 2014 - 2018):

 1. Dominik Kolorz - przewodniczący ZR
 2. Andrzej Badura
 3. Izabela Będkowska
 4. Roman Brudziński
 5. Piotr Czypionka
 6. Ryszard Drabek - zastępca przewodniczącego ZR, skarbnik
 7. Andrzej Dudzik
 8. Marek Filapek
 9. Zenon Fiuk
 10. Tadeusz Giza
 11. Jerzy Goiński
 12. Zdzisław Goliszewski
 13. Katarzyna Grabowska
 14. Andrzej Grolik
 15. Jarosław Grzesik
 16. Mirosław Grzywa
 17. Bogusław Hutek
 18. Danuta Jemioło
 19. Piotr Kaczmarczyk
 20. Stanisław Kłysz
 21. Bogdan Koziński
 22. Grzegorz Kuźnicki
 23. Justyna Latos - zastępca przewodniczącego ZR, sekretarz
 24. Joanna Lukosek
 25. Zbigniew Michałkiewicz
 26. Mirosław Nowak
 27. Piotr Nowak - zastępca przewodniczącego ZR ds. struktur branżowych
 28. Edyta Odyjas
 29. Jacek Rams
 30. Andrzej Sikora
 31. Waldemar Sopata
 32. Monika Starostka
 33. Grzegorz Sułkowski
 34. Bogdan Syposz
 35. Mirosław Truchan - zastępca przewodniczącego ZR ds. struktur terenowych
 36. Wojciech Trybuchowski
 37. Elżbieta Żuchowicz
 38. Halina Cierpiał - przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia   
 39. Dariusz Gierek - przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Służb Publicznych
 40. Stanisław Hrustek - przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy
 41. Andrzej Karol - przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Przemysłu Metalowego
 42. Lesław Ordon - przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty
 43. Bronisław Skoczek - przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów