Zabrze

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność w Zabrzu
ul. Wolności 289
tel. 32 275-39-02
e-mail: zabrze@solidarnosckatowice.pl

Personel biura: Janusz Michura i Karina Banaś
Obsługa prawna: radcy prawny Marek Fijałkowski.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
Dyżury prawnika w środy i w piątki w godz. 8.00 -12.00

Biuro Terenowe w Zabrzu obejmuję swoim zasięgiem komisje zakładowe z terenu miasta Zabrze i Ruda Śląska.

Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ Solidarność Miasta Zabrze

Dawid Rusinowski, DHL Express (Poland) S.p. z.o.o. - przewodniczący Rady Sekcji

Członkowie Rady:
1. Kozłowski Albert, OPA PW S.A Zabrze
2. Kołodyński Krzysztof, Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A
3. Siech Janusz, Pracownicy Oświaty w  Zabrzu
4. Chądzyńska Stanisława, Teatr Nowy
5. Przybysz Irena, Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A
6. Malatyński Arkadiusz, General Motors Manufacturing Poland
7. Modrzejewska Ewa, Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Zabrzu
8. Kłak Cecylia, ZPEC Sp.z.o.o.
9. Janusz Ryszard, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Kaczorowski Norbert, Zrug Zabrze S.p. z.o.o.
2. Dropik Andrzej, Powen S.A.
3. Konieczko Ewa, Urząd Skarbowy w Zabrzu

 

Terenowa Sekcja Miasta Ruda Śląska

Paweł Nowok, przewodniczący
Bernard Suski
Katarzyna Wolniewicz.

Kontakt: 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22
                    

Wykaz Organizacji NSZZ „Solidarność” z obszaru działania Biura Terenowego Zarządu Regionu w Zabrzu:
(szczegółowe dane potrzebne do kontaktu telefonicznego z szefami tych organizacji uzyskają Państwo w BT)

Zabrze

 • POZ POWEN S.A.
 • ZOZ ZABRZAŃSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE S.A.
 • ZOZ B.P "KOKSOPROJEKT " S.p. z.o.o.
 • ZOZ  S.P. SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU
 • ZOZ GAZOBUDOWA
 • ZOZ  ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA
 • ZOZ  SZPITAL KLINICZNY NR . 1 W ZABRZU
 • MOZ DB SCHENKER S.A.
 • MOZ KOMBINAT KOKSOCHEMICZNY S.A.
 • MOZ MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.
 • ZOZ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A.
 • MOZ MUZEA ZABRZAŃSKIE
 • ZOZ  ZABRZ.PRZEDS.WOD. I KANALIZACJI S.p z.o.o.
 • MOZ  "TERMA – DOM" Sp.z.o.o.
 • MOZ PRACOWNIKÓW OŚWIATY
 • ZOZ FORTUM ZABRZE S.A.
 • MOZ LECZNICTWO OTWARTE W ZABRZU
 • POZ POCZTA POLSKA W ZABRZU
 • ZOZ ZRUG Zabrze Sp.z.o.o.
 • ZOZ FILHARMONIA W ZABRZU
 • ZOZ "DOZUT –TAGOR Sp.z.o.o.
 • ZOZ INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN
 • ZOZ TEATR NOWY W ZABRZU
 • ZOZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2
 • ZOZ KM PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 • ZOZ ZABRZ.PRZEDS.ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
 • ZOZ SZPITAL SPECIALISTYCZNY W ZABRZU
 • ZOZ URZĄD MIEJSKI W ZABRZU
 • MOZ GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp.z.o.o.
 • ZOZ URZĄD SKARBOWY W ZABRZU
 • ZOZ ŻŁOBEK MIEJSKI W ZABRZU
 • MOZ GÓRNICZY ZASPÓŁ LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO FUNDACJI "UNIA BRACKA"
 • MOZ LINODRUT S.A.
 • ZOZ IZBA WYTRZEŹWIEŃ
 • ZOZ MOPR ZABRZE
 • MOZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TBS Sp.z.o.o.
 • ZOZ ZAKŁADY METALOWE POSTĘP S.A.
 • POZ KONSORCJUM OCHRONY KOPALŃ Sp.z.o.o. rejon północ
 • ZOZ OŚRODEK POMIARÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO  S.A.
 • ZOZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA
 • ZOZ MIEJSKA BIBLOTEKA PUBLICZNA
 • ZOZ DHL EXPRESS
 • ZOZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1
 • POZ GAZOWNIA ZABRZAŃSKA


  Ruda Śląska

 • MOZ KWK "HALEMBA"
 • MOZ KWK "BIELSZOWICE"
 • MOZ "HUTA POKÓJ" S.A.
 • ZOZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"
 • MOZ KWK "POKÓJ"
 • MOZ PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA
 • MOZ KHW S.A. KWK "ŚLĄSK"
 • MOZ GÓRNICZY ZESPÓŁ LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO FUNDACJI "UNIA BRACKA"
 • ZOZ RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 • MOZ SŁUŻBY ZDROWIA W RUDZIE ŚL.
 • ZOZ MGSM "PERSPEKTYWA"
 • ZOZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.ZOO.
 • ZOZ PRZEDS.WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.Z.O.O.
 • ZOZ PRZEDS.USŁUG KOMUNALNYCH SP.Z.O.O.
 • ZOZ ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH "CARBO – ENERGIA" SP.Z.O.O.
 • ZOZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 • ZOZ P.P.U.H. "RUDPOL-OPA"
 • ZOZ POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
 • ZOZ URZĄD SKARBOWY  W RUDZIE ŚL
 • ZOZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE "PHOENIX BUSINESS" SP.Z.O.O.
 • ZOZ MIEJSKA KOMISJA EMERYTÓW I RENCISTÓW
 • TKZ SPÓŁKA MIESZKANIOWA "ŚLĄSK"