Zabrze

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność w Zabrzu
ul. Wolności 289
tel. 32 275-39-02
e-mail: zabrze@solidarnosckatowice.pl

Personel biura: Janusz Michura i Karina Banaś
Obsługa prawna: radcy prawny Marek Fijałkowski.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
Dyżury prawnika w środy i w piątki w godz. 8.00 -12.00

Biuro Terenowe w Zabrzu obejmuję swoim zasięgiem komisje zakładowe z terenu miasta Zabrze i Ruda Śląska.

Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ Solidarność Miasta Zabrze

Irena Przybysz - przewodniczący Rady Sekcji

Członkowie Rady:
Ryszard Janusz
Albert
Kozłowski
Krzysztof Kołodyński ,
Andrzej Talaga

Komisja Rewizyjna:
Bożena Szewczyk
Tadeusz Saternus
Mirosław Szczęsny


 

Terenowa Sekcja Problemowa Miasta Ruda Śląska

Krzysztof Głodowski - przewodniczący - tel. 604730184
Lech Durasiewicz
Robert Węgrzyn
Zbigniew Bujałkowski
Adrian Tomas


Kontakt:  ul. Brodzińskiego 17, 41-706 Ruda Śląska
Telefon: 32 718 34 56