Zabrze

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność w Zabrzu
ul. Wolności 289
tel. 32 275-39-02
e-mail: zabrze@solidarnosckatowice.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Kierownik biura Janusz Michura
Radca prawny Marek Fijałkowski udziela porad w środy i w piątki po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się za  pośrednictwem pracowników biura.

Biuro Terenowe w Zabrzu obejmuję swoim zasięgiem komisje zakładowe z terenu miasta Zabrze i Ruda Śląska.

Na  terenie miasta Zabrze działa Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ Solidarność.
Przewodniczącym TSP jest Dawid Rusinowski, DHL Express (Poland) S.p. z.o.o.
Zarząd TSP stanowi dziewięciu członków Rady oraz trzech członków Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Rady:
1. Kozłowski Albert, OPA PW S.A Zabrze
2. Kołodyński Krzysztof, Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A
3. Siech Janusz, Pracownicy Oświaty w  Zabrzu
4. Chądzyńska Stanisława, Teatr Nowy
5. Przybysz Irena, Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A
6. Malatyński Arkadiusz, General Motors Manufacturing Poland
7. Modrzejewska Ewa, Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Zabrzu
8. Kłak Cecylia, ZPEC Sp.z.o.o.
9. Janusz Ryszard, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Kaczorowski Norbert, Zrug Zabrze S.p. z.o.o.
2. Dropik Andrzej, Powen S.A.
3. Konieczko Ewa, Urząd Skarbowy w Zabrzu

Zadaniem Sekcji jest działanie na rzecz społeczności lokalnej miasta oraz realizowanie celów statutowych związku, a także reprezentowanie ich wobec władz samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

Na terenie miasta Ruda Śląska działa Terenowa Sekcja Miasta Ruda Śląska, której przewodniczy Paweł Nowok.
Zastępcą przewodniczącego jest Bernard Suski, a członkiem zarządu Katarzyna Wolniewicz.

Kontakt: 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22
                    

Wykaz Organizacji NSZZ „Solidarność” z obszaru działania Biura Terenowego Zarządu Regionu w Zabrzu:
(szczegółowe dane potrzebne do kontaktu telefonicznego z szefami tych organizacji uzyskają Państwo w BT)

Zabrze

 • POZ POWEN S.A.
 • ZOZ ZABRZAŃSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE S.A.
 • ZOZ B.P "KOKSOPROJEKT " S.p. z.o.o.
 • ZOZ  S.P. SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU
 • ZOZ GAZOBUDOWA
 • ZOZ  ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA
 • ZOZ  SZPITAL KLINICZNY NR . 1 W ZABRZU
 • MOZ DB SCHENKER S.A.
 • MOZ KOMBINAT KOKSOCHEMICZNY S.A.
 • MOZ MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.
 • ZOZ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A.
 • MOZ MUZEA ZABRZAŃSKIE
 • ZOZ  ZABRZ.PRZEDS.WOD. I KANALIZACJI S.p z.o.o.
 • MOZ  "TERMA – DOM" Sp.z.o.o.
 • MOZ PRACOWNIKÓW OŚWIATY
 • ZOZ FORTUM ZABRZE S.A.
 • MOZ LECZNICTWO OTWARTE W ZABRZU
 • POZ POCZTA POLSKA W ZABRZU
 • ZOZ ZRUG Zabrze Sp.z.o.o.
 • ZOZ FILHARMONIA W ZABRZU
 • ZOZ "DOZUT –TAGOR Sp.z.o.o.
 • ZOZ INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN
 • ZOZ TEATR NOWY W ZABRZU
 • ZOZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2
 • ZOZ KM PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 • ZOZ ZABRZ.PRZEDS.ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
 • ZOZ SZPITAL SPECIALISTYCZNY W ZABRZU
 • ZOZ URZĄD MIEJSKI W ZABRZU
 • MOZ GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp.z.o.o.
 • ZOZ URZĄD SKARBOWY W ZABRZU
 • ZOZ ŻŁOBEK MIEJSKI W ZABRZU
 • MOZ GÓRNICZY ZASPÓŁ LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO FUNDACJI "UNIA BRACKA"
 • MOZ LINODRUT S.A.
 • ZOZ IZBA WYTRZEŹWIEŃ
 • ZOZ MOPR ZABRZE
 • MOZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TBS Sp.z.o.o.
 • ZOZ ZAKŁADY METALOWE POSTĘP S.A.
 • POZ KONSORCJUM OCHRONY KOPALŃ Sp.z.o.o. rejon północ
 • ZOZ OŚRODEK POMIARÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO  S.A.
 • ZOZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA
 • ZOZ MIEJSKA BIBLOTEKA PUBLICZNA
 • ZOZ DHL EXPRESS
 • ZOZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1
 • POZ GAZOWNIA ZABRZAŃSKA


  Ruda Śląska

 • MOZ KWK "HALEMBA"
 • MOZ KWK "BIELSZOWICE"
 • MOZ "HUTA POKÓJ" S.A.
 • ZOZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"
 • MOZ KWK "POKÓJ"
 • MOZ PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA
 • MOZ KHW S.A. KWK "ŚLĄSK"
 • MOZ GÓRNICZY ZESPÓŁ LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO FUNDACJI "UNIA BRACKA"
 • ZOZ RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 • MOZ SŁUŻBY ZDROWIA W RUDZIE ŚL.
 • ZOZ MGSM "PERSPEKTYWA"
 • ZOZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.ZOO.
 • ZOZ PRZEDS.WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.Z.O.O.
 • ZOZ PRZEDS.USŁUG KOMUNALNYCH SP.Z.O.O.
 • ZOZ ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH "CARBO – ENERGIA" SP.Z.O.O.
 • ZOZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 • ZOZ P.P.U.H. "RUDPOL-OPA"
 • ZOZ POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
 • ZOZ URZĄD SKARBOWY  W RUDZIE ŚL
 • ZOZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE "PHOENIX BUSINESS" SP.Z.O.O.
 • ZOZ MIEJSKA KOMISJA EMERYTÓW I RENCISTÓW
 • TKZ SPÓŁKA MIESZKANIOWA "ŚLĄSK"