Zabrze

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność w Zabrzu
ul. Wolności 289
tel. 32 275 39 02
e-mail: zabrze@solidarnosckatowice.pl

Kierownik biura: Janusz Michura
Obsługa prawna: Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych:
Larysz Zajączkowski i Partnerzy

Biuro terenowe jest czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30
środa: 7.30-17.00
piątek: 7.30-14.00

Dyżury prawnika:
wtorek: 9.00-14.00

Biuro Terenowe w Zabrzu obejmuję swoim zasięgiem komisje zakładowe z terenu miasta Zabrze i Ruda Śląska.

Terenowa Sekcja Problemowa Miasta Ruda Śląska

Krzysztof Głodowski - przewodniczący - tel. 604730184
Lech Durasiewicz
Robert Węgrzyn
Zbigniew Bujałkowski
Adrian Tomas


Kontakt:  ul. Brodzińskiego 17, 41-706 Ruda Śląska
Telefon: 32 718 34 56