UWAGA! Zmiana trybu pracy ZR

Ze względu na epidemię koronawirusa, zapadła decyzja o wydłużeniu co najmniej do 3 kwietnia  obowiązywania zmienionej formy pracy biur Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, czyli tzw. pracy zdalnej. Pracownicy poszczególnych biur ZR w Katowicach oraz biur terenowych nadal będą pełnić swoje obowiązki za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Wszystkie dane są dostępne w zakładce „Lista kontaktowa”.
 
Do 3 kwietnia zawieszony jest udział pracowników ZR we wszystkich negocjacjach, rozmowach płacowych czy zebraniach związkowych. W tym czasie nie będą  też odbywać się szkolenia związkowe. Najbliższe wydanie Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” ukaże się w poniedziałek 6 kwietnia.
 
3 kwietnia zostanie ogłoszony następny komunikat dotyczący trybu pracy ZR w Wielkim Tygodniu.
 
Prezydium ZR