UWAGA! Zmiana trybu pracy ZR

Od 1 czerwca w biurach Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach i w biurach terenowych związku przywrócony został normalny tryb pracy. Jednak w trosce o zdrowie pracowników i interesantów, w siedzibie ZR obowiązują rygory sanitarne. Przede wszystkim w budynku trzeba używać maseczek ochronnych. Przed wejściem odbywa się pomiar temperatury i wymagana jest dezynfekcja dłoni. Dodatkowo na każdym piętrze umieszczono stanowiska do takiej dezynfekcji. Liczba interesantów przebywających jednocześnie w siedzibie ZR nie może przekraczać 6 osób. Przypominamy, że nadal, do odwołania, w budynku ZR nie można organizować zebrań związkowych, szkoleń, itp. O wszystkich zmianach wyżej wymienionych rygorów będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” oraz w komunikatach rozsyłanych drogą elektroniczną do poszczególnych struktur branżowych, terenowych i komisji zakładowych.
 
Prezydium ZR