UWAGA! Zmiana trybu pracy ZR

1 czerwca w biurach Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach i w biurach terenowych związku przywrócony został normalny tryb pracy. Jednak w trosce o zdrowie pracowników i interesantów, w siedzibie ZR obowiązują rygory sanitarne. Przede wszystkim w budynku trzeba używać maseczek ochronnych. Przed wejściem odbywa się pomiar temperatury i wymagana jest dezynfekcja dłoni. Dodatkowo na każdym piętrze umieszczono stanowiska do takiej dezynfekcji. 
 
1 lipca przywrócona została możliwość organizacji zebrań w siedzibie ZR w Katowicach.  Jednak w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, w dniach od 4 do 21 sierpnia decyzją Prezydium ZR wszystkie spotkania na terenie budynku Zarządu Regionu powyżej 5 osób są niedozwolone.
 
UWAGA! Planujący organizację zebrań i innych spotkań związkowych w siedzibie ZR proszeni są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem przewodniczącego ZR w celu uzgodnienia terminu i rezerwacji sali, tel. 32 253 73 73, e-mail: prezydium@solidarnosckatowice.pl
 
UWAGA! Organizatorzy zebrań są zobowiązani do dezynfekcji sali po zakończeniu spotkania.
 
Wyżej wymienione rygory będą obowiązywać do odwołania. O ewentualnych zmianach będziemy informować w komunikatach publikowanych na stronie internetowej śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” oraz rozsyłanych drogą elektroniczną  do poszczególnych struktur branżowych, terenowych i komisji zakładowych.
 
Prezydium ZR