Twinpigs

Specjalna oferta dla członków NSZZ Solidarność na sezon 2020. 

Rozpoczęcie sezonu od 6 czerwca, bilety od 42 zł (zamiast 45 i 55 zł w sezonie).

Więcej informacji: w Sekretariacie Ogólnym ZR, pok. 110, tel. 32 253 78 00, e-mail: sekrzr@solidarnosckatowice.pl.