Tarnowskie Góry

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
42 - 600 Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2
tel/fax 32 285 34 68
e-mail: tarnowskiegory@solidarnosckatowice.pl

Biuro terenowe czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od. 8.00 do 16.00
Dyżury prawnika w środy od od 9.00 do 15.00

kierownik biura - Dariusz Warda
obsługa prawna - Robert Miszczyk