Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych kwiecień-czerwiec 2017 roku

(szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność w Katowicach i w biurach terenowych ZR)

 

20-21 kwietnia
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych dla liderów związkowych
prowadzi Maryla Kościńska (KK NSZZ Solidarność), sala 108
 
24 kwietnia
Szkolenie doskonalące dla społecznych inspektorów pracy ze służby zdrowia 
prowadzący: OIP Katowice/ Katarzyna Jureczko, sala 108
 
24-26 kwietnia
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych
prowadzi Andrzej Kampa, szkolenie w biurze terenowym ZR w Zabrzu
 
26-27 kwietnia
Czas pracy
prowadzi Jadwiga Piechocka, szkolenie odbędzie się w biurze terenowym ZR w Rybniku
 
8-9 maja
Stres w miejscu pracy i w pracy związkowej
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik, sala 108
 
8-9 maja
Negocjacje – techniki  i strategie (szkolenie podstawowe)
prowadzi Jacek Majewski, sala 235
 
15-16 maja
Zagadnienia statutowo-organizacyjne i księgowe 
dla skarbników KZ i Zakładowych Komisji Rewizyjnych
prowadzący: Andrzej Kampa/ Beata Kocerba, sala 108
 
22 maja
Szkolenie doskonalące dla społecznych inspektorów pracy: protokoły powypadkowe
prowadzi OIP Katowice, sala 108
 
23-24 maja
Czas pracy
prowadzi Jadwiga Piechocka, sala 108
 
25-26 maja
Mobbing w miejscu pracy dla społecznych inspektorów pracy
prowadzi Maryla Kościńska (KK NSZZ Solidarność), sala 108
 
29-31 maja 
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych 
prowadzi Andrzej Kampa, sala 108
 
5-6 czerwca
Spory zbiorowe
prowadzi Jadwiga Piechocka, sala 108
 
12-13 czerwca 
Szkolenie podstawowe dla SIP
prowadzący: Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ Andrzej Kampa/ OIP Katowice, sala 108
 
21-22 czerwca 
Negocjacje - warsztaty doskonalące
prowadzi Jacek Majewski, sala 108

 

Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Agnieszka Lenartowicz (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 223, 555,
tel. kom. 609 357 320, 
e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl