Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych luty-marzec 2019 roku

(szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność w Katowicach i w biurach terenowych ZR oraz wyjazdowe)

UWAGA! Wszystkie szkolenia w siedzibie ZR w Katowicach rozpoczynają się o godz. 8:30!!!
 
19-20 lutego
Naliczanie wynagrodzeń
prowadzą: Jadwiga Piechocka/ Beata Kocerba, siedziba ZR w Katowicach, sala 108
Zakres tematyczny:  wynagrodzenie za pracę i zasady jego ustalania: istota wynagrodzenia i jego elementy składowe; termin wypłaty wynagrodzenia, ochrona wynagrodzenia za pracę; wynagrodzenie minimalne; praca w godzinach nadliczbowych; okresy rozliczeniowe, rozliczanie wynagrodzeń (ustalanie przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika i przez pracodawcę, zaliczka na podatek dochodowy), miesięczne rozliczenia, wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, opodatkowanie świadczeń z ZFŚS i ZZ;  Pracownicze Plany Kapitałowe.
 
21-22 lutego
Negocjacje 1 – strategie i techniki
prowadzi Jacek Majewski, siedziba ZR w Katowicach, sala 108
UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC
 
21-22 lutego
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych 
prowadzi Andrzej Kampa, szkolenie w biurze terenowym ZR w Rybniku
Zakres tematyczny: statut NSZZ Solidarność, ustawa o związkach zawodowych, elementy ustawy o SIP, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 
25-27 lutego
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych - odwołane
prowadzi Andrzej Kampa, siedziba ZR w Katowicach, sala 108
Szkolenie podstawowe dla nowowybranych członków organizacji zakładowych, zakres tematyczny: statut NSZZ Solidarność, Ustawa o związkach zawodowych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019 roku, elementy ustawy o SIP, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 
7-8 marca
Czas pracy
prowadzi Jadwiga Piechocka, siedziba ZR w Katowicach, sala 108
Zakres tematyczny: pojęcie, systemy i rozkłady czasu pracy, godziny nadliczbowe, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
 
19-20 marca
Układy zbiorowe pracy
prowadzi Jadwiga Piechocka, siedziba ZR w Katowicach, sala 108
 
21-22 marca
Negocjacje 2 – szkolenie doskonalące
prowadzą Jacek Majewski/ Eugeniusz Karasiński, siedziba ZR w Katowicach, sala 108
Szkolenie zalecane dla uczestników szkolenia Negocjacje 1
UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC
 
 
Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl