Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych
kwiecień 2020 roku

Szkolenia stacjonarne prowadzone w siedzibie Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach, ul. Floriana 7, sala 108.

 

6 kwietnia
Mobbing 
prowadzący: OIP Katowice 
(UWAGA: limit 2 miejsc na organizację)
 
7–8 kwietnia
Rachunkowość dla związków zawodowych
prowadząca: Beata Kocerba
 
Szkolenie podstawowe dla nowowybranych skarbników i przewodniczących organizacji zakładowych 
 
Informacji dotyczących planowanych szkoleń udzieli Państwu: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl