Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych II półrocze 2018 roku

(szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność w Katowicach oraz w biurach terenowych ZR)

 
15 i 16 października 
Ustawa o związkach zawodowych – zmiany od 01.01.2019 
prowadzą Jadwiga Piechocka/ Andrzej Kampa, sala 108
UWAGA! Szkolenie w tych terminach odwołane - nowe terminy to:
29 października i 5 listopada
 
17-19 października 
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych
prowadzą Andrzej Kampa/ Jacek Majewski, sala 108
(szkolenie podstawowe dla nowowybranych członków organizacji zakładowych)
Zakres tematyczny: statut NSZZ „Solidarność”, ustawa o związkach zawodowych z uwzględnieniem zmian od 01 stycznia 2019 roku, elementy ustawy o sip, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 
23-24 października
Negocjacje 1 – techniki  i strategie (brak wolnych miejsc)
prowdzą Jacek Majewski/ Eugeniusz Karasiński, sala 235
(szkolenie podstawowe z zakresu negocjacji)
 
24 października
Szkolenie dla członków komisji rewizyjnych
prowadzą: Andrzej Kampa/ Beata Kocerba, sala 108
 
25 października (brak wolnych miejsc)
Szkolenie doskonalące dla SIP (brak wolnych miejsc)
prowadzi: OIP Katowice, sala 108
Zakres tematyczny: magazyn, transport wewnątrzzakładowy, ręczne prace transportowe – przegląd zagrożeń i wypadków
 
25-26 października
Negocjacje 1 – techniki  i strategie 
prowadzą Jacek Majewski/ Eugeniusz Karasiński, sala 235
(szkolenie podstawowe z zakresu negocjacji)
 
29 października (brak wolnych miejsc)
Ustawa o związkach zawodowych – zmiany od 01.01.2019 
prowadzi Jadwiga Piechocka sala 108
 
5 listopada 
Ustawa o związkach zawodowych – zmiany od 01.01.2019 
prowadzi Jadwiga Piechocka, sala 108
 
7-8 listopada
Szkolenie dla SIP (podstawowe) 
prowadzą: Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ Zbigniew Latacz z OIP Katowice
Zakres tematyczny: ustawa o SIP, praktyczne aspekty funkcjonowania SIP, zagadnienia bezpieczeństwa i oceny ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności wypadków przy pracy 
 
8 listopada
Zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 01.01.2019
prowadzą: Jadwiga Piechocka/ Eugeniusz Karasiński, sala 235
 
13-14 listopada
Spory zbiorowe
prowadzą: Jadwiga Piechocka/ Eugeniusz Karasiński, sala 108
 
13-14 listopada
Negocjacje 2 – szkolenie doskonalące
prowadzą: Jacek Majewski/ Eugeniusz Karasiński, sala 235
(szkolenie zalecane dla uczestników szkolenia Negocjacje 1)
 
15-16 listopada 
Negocjacje 2 – szkolenie doskonalące (brak wolnych miejsc)
prowadzą: Jacek Majewski/ Eugeniusz Karasiński, sala 235
(szkolenie zalecane dla uczestników szkolenia Negocjacje 1)
 
19 listopada 
Szkolenie dla członków komisji rewizyjnych
prowadzą: Andrzej Kampa/ Beata Kocerba, sala 108
 
20-21 listopada
Czas pracy
prowadzi Jadwiga Piechocka, sala 108
Zakres tematyczny: pojęcie, systemy i rozkłady czasu pracy; godziny nadliczbowe; ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy, studium przypadku
 
27-29 listopada 
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych
prowadzi: Andrzej Kampa, sala 108
(szkolenie podstawowe dla nowowybranych członków organizacji zakładowych)
Zakres tematyczny: statut NSZZ „Solidarność”, ustawa o związkach zawodowych z uwzględnieniem zmian od 01.01.2019 elementy ustawy o SIP,  ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 
3-5 grudnia
Rachunkowość dla związków zawodowych
prowadzą: Beata Kocerba/Andrzej Kampa, sala 108
(szkolenie podstawowe dla nowowybranych członków organizacji zakładowych)
Zakres tematyczny: podstawy prawne rachunkowści ZZ, dokumentacja operacji gopodarczych, dochody wolne od podatku, przychody statutowe i koszty działalności ZZ, ewidencja środków pieniężnych i sprawozdawczość finansowa
 
5 grudnia 
Negocjacje 3 
prowadzi: Jacek Majewski, sala 108
(szkolenie zalecane dla uczestników szkolenia Negocjacje 1 i Negocjacje 2)
 
6 grudnia 
Negocjacje 3 (brak wolnych miejsc)
prowadzi: Jacek Majewski, sala 108
(szkolenie zalecane dla uczestników szkolenia Negocjacje 1 i Negocjacje 2)
 
Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl