Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych luty-marzec 2017 roku

(szkolenia stacjonarne w siedzibie ZR Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach)

 

23-24 lutego     
Czas pracy
prowadzi Jadwiga Piechocka, sala 108
 
1-2 marca       
Szkolenie podstawowe dla SIP
prowadzą Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ Andrzej Kampa/ OIP, sala 108
 
4 marca            
Stres w miejscu pracy i w pracy związkowej
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik, sala 108
 
6-7 marca       
Zagadnienia statutowo-organizacyjne i księgowe 
dla skarbników KZ i Zakładowych Komisji Rewizyjnych
prowadzą Andrzej Kampa/ Beata Kocerba, sala 108
 
13-14 marca   
Spory zbiorowe
prowadzi Jadwiga Piechocka, sala 108
 
16-17 marca 
Negocjacje – warsztaty doskonalące
prowadzi Jacek Majewski, sala 108
 
22-23 marca 
Wzmocnienie kompetencji lidera związkowego: wystąpienia publiczne i sztuka rozmowy
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik, sala 108
 
29 marca
Szkolenie doskonalące dla społecznych inspektorów pracy: protokoły powypadkowe
prowadzi nadinspektor Zbigniew Latacz, OIP Katowice, sala 108

 

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Agnieszka Lenartowicz (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 223, 555,
tel. kom. 609 357 320, 
e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl
Joanna Ciechelska (Sekretariat Ogólny), pokój 110, tel./ fax 32 253 78 00
e-mail: sekrzr@solidarnosckatowice.pl