Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych wrzesień-grudzień 2017 roku

(szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność w Katowicach)

 

7 listopada
Szkolenie doskonalące dla społecznych inspektorów pracy: protokoły powypadkowe
prowadzi: OIP Katowice, sala 108
 
20-21 listopada
Szkolenie podstawowe dla SIP
prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ Andrzej Kampa/ OIP Katowice, sala 108
 
22-23 listopada
Zagadnienia statutowo-organizacyjne i księgowe dla skarbników KW i Zakładowych Komisji Rewizyjnych
prowadzi: Andrzej Kampa/ Beata Kocerba, sala 108
 
21-22 listopada
Wzmocnienie kompetencji lidera związkowego: sztuka rozmowy i wystąpienia publiczne
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik, sala 235
 
30 listopada -1 grudnia
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych dla liderów organizacji
prowadzi: Maryla Kościńska (KK NSZZ Solidarność), sala 108

Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 223, 555,
tel. kom. 609 357 320, 
e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl