Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych czerwiec 2018 roku

(szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność w Katowicach oraz w biurach terenowych ZR)

 
25-27 czerwca
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych 
prowadzi Andrzej Kampa, sala 108
Zakres tematyczny: statut NSZZ Solidarność, ustawa o związkach zawodowych
elementy ustawy o SIP, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 
28-29 czerwca
Ogólnozwiązkowe
prowadzi Andrzej Kampa, siedzibia biura terenowego ZR w Jaworznie
 
 
Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl