Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych

październik - listopad 2019 roku

Szkolenia stacjonarne prowadzone są w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ "Solidarność" w Katowicach, ul. Floriana 7, sala 108.
Szkolenia wyjazdowe odbywają się  w hotelu Ogrodzisko w Wiśle Malince

 
15-16 października
Komunikacja w negocjacjach
prowadzi Maryla Kościńska (UWAGA! Szkolenie odwołane!)
 
17-18 października
Mobbing w miejscu pracy
prowadzi Maryla Kościńska (UWAGA! Szkolenie odwołane!)
 
22-23 października
Czas pracy
prowadzą: OIP Katowice/ Jadwiga Piechocka
 
5-7 listopada
Rokowania zbiorowe na poziomie zakładowym 
prowadzą: Agnieszka Lenartowicz-Łysik i Jadwiga Piechocka
UWAGA! To szkolenie wyjazdowe w hotelu Ogrodzisko w Wiśle Malince, opłata wynosi 120 zł
od osoby. Karty zgłoszeniowe są przyjmowane do 10 października.
 
13-14 listopada
Szkolenie doskonalące dla komisji zakładowych: komunikacja asertywna. 
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik
 
25-27 listopada 
Rokowania zbiorowe na poziomie zakładowym 
prowadzą: Agnieszka Lenartowicz-Łysik i Jadwiga Piechocka
UWAGA! To szkolenie wyjazdowe w hotelu Ogrodzisko w Wiśle Malince, opłata wynosi 120 zł 
od osoby. 
Karty zgłoszeniowe są przyjmowane do 10 października.
 
28 listopada
Szkolenie doskonalące dla SIP:  postępowanie powypadkowe
prowadzi OIP Katowice

 

Informacji dotyczących planowanych szkoleń udzieli Państwu: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl