Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych w czerwcu 2017 roku

(szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność w Katowicach i w biurach terenowych ZR)

 

5-6 czerwca
Spory zbiorowe
prowadzi Jadwiga Piechocka, sala 108
 
12-13 czerwca 
Szkolenie podstawowe dla SIP
prowadzący: Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ Andrzej Kampa/ OIP Katowice, sala 108
 
21-22 czerwca 
Negocjacje - warsztaty doskonalące
prowadzi Jacek Majewski, sala 108
 

Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Agnieszka Lenartowicz (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 223, 555,
tel. kom. 609 357 320, 
e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl