Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych
styczeń - marzec 2020 roku

Szkolenia stacjonarne prowadzone w siedzibie Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach, ul. Floriana 7, sala 108.

 

1719 lutego 
Rokowania zbiorowe na poziomie zakładowym.
prowadzące: Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Jadwiga Piechocka.
 
Program szkolenia: uwarunkowania prawne; elementy psychologii negocjacji; rokowania zbiorowe w praktyce – prowadzenie rokowań zbiorowych (etapy procesu); poszukiwanie rozwiązań dla wybranych obszarów rokowań zbiorowych (zmiany właścicielskie i zwolnienia grupowe); uwarunkowania siły przetargowej organizacji związkowej.
 
20–21 lutego
Szkolenie doskonalące dla komisji zakładowych: komunikacja asertywna
prowadząca: Agnieszka Lenartowicz-Łysik. 

Program szkolenia: budowanie podstaw własnej asertywności: świadomość praw osobistych; świadomość własnego potencjału; asertywny dialog wewnętrzny; mapa asertywności: autodiagnoza; komunikacja asertywna w pracy działacza związkowego: odmawianie, konfrontowanie przekonań, przyjmowanie ocen, radzenie sobie z atakami werbalnymi i zachowaniami inwazyjnymi. 
 
26 lutego
Sprawozdanie finansowe 2020 i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
prowadząca: Beata Kocerba.
 
Program szkolenia: przepisy  ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych i ustawy o rachunkowości; ćwiczenia praktyczne.
 
2728 lutego
Stres w miejscu pracy i sposoby radzenia sobie z jego negatywnymi skutkami 

UWAGA! JUŻ BRAK WOLNYCH MIEJSC!
prowadząca: Agnieszka Lenartowicz-Łysik
 
5–6 marca
Stres w miejscu pracy i sposoby radzenia sobie z jego negatywnymi skutkami 
prowadząca: Agnieszka Lenartowicz-Łysik
 
12–13 marca
Stres w miejscu pracy i sposoby radzenia sobie z jego negatywnymi skutkami 
prowadząca: Agnieszka Lenartowicz-Łysik
 
Program szkolenia: źródła stresu w miejscu pracy; stres w miejscu pracy – rola związku zawodowego w działaniach prewencyjno-profilaktycznych; strategie radzenia sobie ze stresem; sposoby zwiększenia naturalnej odporności na stres.
 
Informacji dotyczących planowanych szkoleń udzieli Państwu: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl