Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych maj-czerwiec 2019 roku

(szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność w Katowicach, ul. Floriana 7)

UWAGA! Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godz. 8:30!!!
 
9 maja
Szkolenie doskonalące dla komisji zakładowych 
prowadzą: OIP Katowice/Beata Kocerba/ Piotr Kisiel
Zakres tematyczny: 
1. Monitoring w miejscu pracy – zmiany w KP (OIP Katowice)
2. Pracownicze Plany Kapitałowe
 
14-15 maja
Szkolenie dla SIP (podstawowe) 
prowadzą: Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ OIP Katowice
(UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC)
Zakres tematyczny: ustawa o SIP, praktyczne aspekty funkcjonowania SIP, zagadnienia bezpieczeństwa i oceny ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności wypadków przy pracy 
 
16-17 maja
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych
prowadzi Andrzej Kampa

16-17 maja
Negocjacje 2 – szkolenie doskonalące
prowadzi Jacek Majewski
(UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC)
 
21-23 maja
Rola przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy
prowadzą: Jadwiga Piechocka/ Agnieszka Lenartowicz-Łysik
 
28-29 maja
Spory zbiorowe
prowadzi Jadwiga Piechocka

28-29 maja
Szkolenie dla SIP (podstawowe) 
prowadzą: Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ OIP Katowice
Zakres tematyczny: ustawa o SIP, praktyczne aspekty funkcjonowania SIP, zagadnienia bezpieczeństwa i oceny ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności wypadków przy pracy 
 
14 czerwca
Negocjacje 3 – warsztaty 
prowadzi Jacek Majewski
 
 
Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl