Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych grudzień 2018 roku

(szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność w Katowicach oraz w biurach terenowych ZR)

 
19-21 grudnia
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych
prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik, sala 108
 
Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl