Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych

wrzesień - listopad 2019 roku

Szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
Katowice, ul. Floriana 7, sala 108

 
19 września
Szkolenie doskonalące dla komisji zakładowych i SIP: zmiany w prawie pracy 2019. 
prowadzi OIP Katowice
 
24-25 września
Rachunkowość dla związków zawodowych
prowadzi Beata Kocerba
 
8-9 października
Szkolenie podstawowe dla SIP
prowadzą: Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ OIP Katowice
 
15-16 października
Komunikacja w negocjacjach
prowadzi Maryla Kościńska
 
17-18 października
Mobbing w miejscu pracy
prowadzi Maryla Kościńska
 
22-23 października
Czas pracy
prowadzą: OIP Katowice/ Jadwiga Piechocka
 
13-14 listopada
Szkolenie doskonalące dla komisji zakładowych: komunikacja asertywna. 
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik
 
28 listopada
Szkolenie doskonalące dla SIP:  postępowanie powypadkowe
prowadzi OIP Katowice

 

Informacji dotyczących planowanych szkoleń udzieli Państwu: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl