Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych kwiecień-czerwiec 2018 roku

(szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność w Katowicach oraz w biurach terenowych ZR)

 
12-13 kwietnia
Negocjacje 1 – techniki  i strategie (szkolenie podstawowe)
prowadzi Jacek Majewski, sala 108
(UWAGA! Brak wolnych miejsc!)
 
18-19 kwietnia
Indywidualne prawo pracy
prowadzi Jadwiga Piechocka, sala 108
(UWAGA! Brak wolnych miejsc!)
 
23 kwietnia 
Szkolenie dla członków komisji rewizyjnych
prowadzą Andrzej Kampa i Beata Kocerba, sala 108
(UWAGA! Brak wolnych miejsc!)
 
25-27 kwietnia 
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych 
prowadzi Andrzej Kampa, sala 108
Zakres tematyczny: statut NSZZ Solidarność, ustawa o związkach zawodowych elementy ustawy o SIP, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 
8-9 maja 
Zbiorowe prawo pracy
prowadzi Jadwiga Piechocka, sala 108
Zakres tematyczny: rozwiązywanie sporów zbiorowych, fundusz socjalny, ustalanie zakładowych aktów prawnych, zwolnienia grupowe
UWAGA! Szkolenie zalecane dla uczestników szkolenia pt: „Indywidualne prawo pracy”
 
9-10 maja 
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych 
prowadzi Andrzej Kampa, siedziba biura terenowego ZR w Rybniku
Zakres tematyczny: statut NSZZ Solidarność, ustawa o związkach zawodowych, elementy ustawy o SIP, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 
10-11 maja
Szkolenie dla SIP (podstawowe) 
prowadzą Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ OIP Katowice, sala 108
Zakres tematyczny: ustawa o SIP, praktyczne aspekty funkcjonowania SIP, zagadnienia bezpieczeństwa i oceny ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności wypadków przy pracy 
 
14-16 maja 
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych 
prowadzi Andrzej Kampa, sala 108
Zakres tematyczny: statut NSZZ Solidarność, ustawa o związkach zawodowych
elementy ustawy o SIP, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 
15-16 maja
Negocjacje 1 – techniki i strategie
prowadzi Jacek Majewski, sala 235
 
17-18 maja
Negocjacje 2 – szkolenie doskonalące
prowadzi Jacek Majewski, sala 108
(UWAGA! Brak wolnych miejsc!)
 
22 maja
Szkolenie dla członków komisji rewizyjnych
prowadzą Andrzej Kampa i Beata Kocerba, sala 108
(UWAGA! Brak wolnych miejsc!)
 
23 maja
Komisja pojednawcza i inne drogi rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy 
prowadzi Eugeniusz Karasiński, sala 108
Zakres tematyczny: dział XII Kodeksu pracy
 
24-25 maja
Mobbing w miejscu pracy 
prowadzi Maryla Kościńska (KK), sala 108
 
6 czerwca
Szkolenie dla członków komisji rewizyjnych
prowadzą Andrzej Kampa i Beata Kocerba, siedziba biura terenowego ZR w Rybniku
 
6 czerwca 
Negocjacje 3 (warsztaty)
prowadzi Jacek Majewski, sala 108
(UWAGA! Brak wolnych miejsc!)
 
7-8 czerwca
Negocjacje 2 – szkolenie doskonalące
prowadzi Jacek Majewski, sala 108
 
11-13 czerwca 
Rachunkowść związków zawodowych
prowadzą Beata Kocerba/Andrzej Kampai, sala 108
(UWAGA! Szkolenie podstawowe dla nowowybranych skarbników i przewodniczących
organizacji zakładowych)

 
19 czerwca
Szkolenie dla członków komisji rewizyjnych
prowadzą Andrzej Kampa i Beata Kocerba, sala 108
 
Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl