Aktualności

Kanał RSS dla: Aktualności

Stanowisko central związkowych z PGG

Stanowisko central związkowych z PGG

Centrale związkowe z Polskiej Grupy Górniczej, w tym Solidarność, przekazały dziś zarządowi spółki wspólne stanowisko, w którym zwróciły się o szczegółowe informacje na temat wpływu planowanego przyłączenia Katowickiego Holdingu Węglowego do PGG na funkcjonowanie firmy. Stanowisko podpisali przedstawiciele dwunastu central związkowych.

Czytaj więcej o: "Stanowisko central związkowych z PGG"
 • Solidarność z KHW wnioskuje o nadzwyczajne posiedzenie WRDS

  Solidarność z KHW wnioskuje o nadzwyczajne posiedzenie WRDS

  Solidarność z KHW wnioskuje o nadzwyczajne posiedzenie WRDS

  Solidarność z Katowickiego Holdingu Węglowego zwróciła się do przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach o zwołanie w trybie pilnym nadzwyczajnego posiedzenia WRDS. Ma to związek z fiaskiem kolejnej rundy negocjacji pomiędzy stroną społeczną a zarządami KHW i PGG w sprawie połączenia obu spółek. 
  Czytaj więcej o: "Solidarność z KHW wnioskuje o nadzwyczajne posiedzenie WRDS"
 • Porozumienie płacowe w Bitron Poland

  Porozumienie płacowe w Bitron Poland

  Porozumienie płacowe w Bitron Poland

  Wzrost stawek godzinowych o 2,20 zł brutto, podwyższenie premii frekwencyjnej, wprowadzenie nagród jubileuszowych oraz ograniczenie zatrudniania pracowników za pośrednictwem firm zewnętrznych – to tylko niektóre zapisy porozumienia płacowego podpisanego w spółce Bitron Poland w Sosnowcu. 

  Czytaj więcej o: "Porozumienie płacowe w Bitron Poland"
 • Dodatkowa opieka medyczna w AMP

  Dodatkowa opieka medyczna w AMP

  Dodatkowa opieka medyczna w AMP

  Pracownicy ArcelorMittal Poland mogą korzystać z programu Opieka Medyczna – pakietu zdrowotnego, który gwarantuje krótkie terminy oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów.  Składka na pakiet podstawowy, która wynosi 14,90 zł, jest refinansowana przez pracodawcę.

  Czytaj więcej o: "Dodatkowa opieka medyczna w AMP"
 • Jest porozumienie. Koniec strajku w Odlewni Żeliwa

  Jest porozumienie. Koniec strajku w Odlewni Żeliwa

  Jest porozumienie. Koniec strajku w Odlewni Żeliwa

  15 lutego przedstawiciele pracodawcy i strony związkowej podpisali porozumienie płacowe kończące trwający od ponad tygodnia strajk w Odlewni Żeliwa w Zawierciu. Kompromis udało się osiągnąć podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

  Czytaj więcej o: "Jest porozumienie. Koniec strajku w Odlewni Żeliwa"

Publicystyka

Kanał RSS dla: Publicystyka
 • Stracą pracownicy i pacjenci

  Stracą pracownicy i pacjenci

  Stracą pracownicy i pacjenci

  Pracownicy Katowickiego Centrum Onkologii i Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach sprzeciwiają się planowanemu połączeniu tych placówek. Obawiają się, że skutkiem fuzji będą redukcje zatrudnienia oraz pogorszenie dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. 

  Czytaj więcej o: "Stracą pracownicy i pacjenci"
 • Związki zawodowe potrzebne również w małych zakładach

  Związki zawodowe potrzebne również w małych zakładach

  Związki zawodowe potrzebne również w małych zakładach

  Pracodawca zatrudniający od 20 do 50 pracowników nie ma już obowiązku tworzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. Zobligowany do przyjęcia takich dokumentów może zostać jedynie przez związki zawodowe działające w zakładzie. Istotne zmiany dotyczą także Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  Czytaj więcej o: "Związki zawodowe potrzebne również w małych zakładach"
 • Prawo osób najbliższych do odmowy zeznań

  Prawo osób najbliższych do odmowy zeznań

  Prawo osób najbliższych do odmowy zeznań

  Osoba najbliższa oskarżonego (podejrzanego) może odmówić składania zeznań. Krąg osób najbliższych, został ustanowiony ustawowo przez przepis art. 115 § 11 Kodeksu karnego i są nimi: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

  Czytaj więcej o: "Prawo osób najbliższych do odmowy zeznań"
 • Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi

  Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi

  Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi

  Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie tej odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Jednocześnie ustawodawca przewiedział możliwość wystąpienia przez świadka z żądaniem, aby jego przesłuchanie na rozprawie odbyło się z wyłączeniem jawności

  Czytaj więcej o: "Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi"

Chodzi o to zwłaszcza

Kanał RSS dla: Chodzi o to zwłaszcza
 • Sprawy ważne i ważniejsze

  Sprawy ważne i ważniejsze

  Sprawy ważne i ważniejsze

  Zażarcie dyskutujemy o tym, czy linia na drodze była ciągła, czy przerywana. Większość z nas jest święcie przekonana, że nic ważniejszego na świecie się nie dzieje. Chłoniemy każde słowo z telewizora i literkę z gazety. Inne wydarzenia kompletnie nam umykają.

  Czytaj więcej o: "Sprawy ważne i ważniejsze"
 • Smaganie smogiem

  Smaganie smogiem

  Smaganie smogiem

  Od paru tygodni jednym z głównych tematów pogaduszek, które słyszę tu i ówdzie, jest smog. Zachorował ktoś na grypsko, winien smog. Paru kierowców zaliczyło dzwony – wiadomo, smog. Gospodyni przesoliła zupę, bo smog zakłócił funkcjonowanie jej kubków smakowych. A wzmożone pragnienie po nadmiernym spożyciu to nie kac, to smog.

  Czytaj więcej o: "Smaganie smogiem"