Sosnowiec

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Sosnowcu
41-200, Sosnowiec, ul. Dęblińska 7
tel. 32 266 47 64
e-mail: sosnowiec@solidarnosckatowice.pl

Biuro terenowe jest czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30
środa: 7.30-17.00
piątek: 7.30-14.00
Dyżury prawnika:
poniedziałek, wtorek w godz. 9.00-15.00
czwartek w godz. 16.00-18.00
kierownik biura -  Joanna Sińska
prawnik - Piotr Kisiel
 


W Biurze Terenowym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Sosnowcu prowadzi się obsługę merytoryczną i prawną dla członków Organizacji Zakładowych. W biurze organizowane są szkolenia dla członków związku, które uzupełniają i podnoszą wiedzę niezbędną do prowadzenia skutecznej działalności związkowej.  Współpracujemy z PUP-em, MOPS-em.  W PUP-ie sosnowieckim, dąbrowskim, będzińskim mamy przedstawicieli Solidarności, a mianowicie w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Sosnowcu reprezentuje Solidarność Joanna Sińska, w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Dąbrowie Górniczej Elżbieta Żuchowicz, w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Będzinie Bożena Gładysiewcz.

Obszar działalności: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Wojkowice, Sarnów. W trzech największych miastach tj. w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej oraz w Będzinie powstały Sekcje Problemowe. W Sosnowcu Sekcja Problemowa funkcjonuje przy Biurze Terenowym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Spotkania odbywają się raz na kwartał w godzinach pracy Biura Terenowego.

Przewodniczącym Terenowej Sekcji NSZZ Solidarność Miasta Sosnowiec jest Jacek Rączka - tel. kom. 884 886 552. Akces przynależności do Sekcji złożyło 21 organizacji związkowych.

Przewodniczącym Terenowej Sekcji NSZZ Solidarność Miasta Dąbrowy Górniczej jest Zbyszek Piątek – tel. kom. 515 138 023. Sekcja mieści się na ul. Królowej Jadwigi 15 w Dąbrowie Górniczej spotkania odbywają się raz w miesiącu w godzinach popołudniowych. Akces przynależności do Sekcji złożyło 11 organizacji z terenu miasta Dąbrowy Górniczej.

Wyciąg danych organizacji związkowych:
(szczegółowe dane potrzebne do kontaktu telefonicznego z szefami tych organizacji uzyskają Państwo w BT)

 • Terenowa Sekcja NSZZ „Solidarność” Miasta Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 15
 • Terenowa Sekcja NSZZ „Solidarność” Miasta Czeladź, ul. Sportowa 6
 • Terenowa Sekcja NSZZ „Solidarność" Miasta Sosnowiec, ul. Mościckiego 14, pok.301-302 Sosnowiec
 • Pracowników Sądu Rejonowego w Sosnowcu, ul. 1 Maja 19
 • Magnetii Marelli Sp. z o. o Sosnowiec, ul. gen. M. Zaruskiego11
 • ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2
 • Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej ARMAK sp. z o.o Sosnowiec, ul. Swobodna 9,
 • Huta Bankowa sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 24,
 • BITRON Poland sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Jedności 46, solidarnosc@bitron.pl
 • Huta Buczek S.A Sosnowiec, ul. Nowopogońska 1, mozsolidarnosc@gmail.pl
 • Pracowników Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu, ul. Szczecińska 11,
 • Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem Metali „HK-CUTIRON” sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, ul. Jasna 54,
 • Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „DAMEL” S.A Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 2,
 • Elektrociepłownia „BĘDZIN” S.A Będzin, ul. Małobądzka 141,
 • Pracowników EKOCEM sp. z o.o Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 14,
 • Miejska Komisja Emerytów i Rencistów w Czeladzi, ul. Sikorskiego 3,
 • ENION S.A oddz. w Będzinie, ul. Małobądzka 141,
 • Fabryka Przewodów Energetycznych S.A Będzin, ul. Sielecka 1,
 • GIMPLAST spółka z. o. o Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25b,
 • Spółdzielnia Mleczarska „JOGSER” Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 138,
 • KWK „Kazimierz Juliusz” sp. z o.o Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1, nszz.s.kazimierz@wp.pl
 • „KATOWICKI WĘGIEL” sp. z o.o, Sosnowiec, ul. Minerów 2,
 • CTL „Maczki Bór Sosnowiec, ul. Długa 90,
 • MAGNA AUTOMOTIVE (POLAND) Sp. zo.o. Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 12,
 • VITKOVICE MILMET S.A Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 130,
 • ARCELORMITTAL POLAND S.A Dąbrowa Górnicza, ul. Piłsudskiego 92,
 • ARCELORMITTAL POLAND S.A Sosnowiec, ul. Niwecka 1,
 • MAGNETI MARELLI EXHAUST SYSTEMS POLSKA sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Mikołajczyka 80
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowa Górnicza, al. Piłsudskiego 2,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14,
 • Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 20,
 • SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 9,
 • Pracowników Oświaty i Wychowania Będzin, ul. Małachowskiego 29, tel.668 962 269,
  www.moz-bedzin.jcom.pl
 • Pracowników Oświaty Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 69,
 • Pracowników Oświaty i Wychowania Sosnowiec, ul. Teatralna 3,
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (Tauron Ciepło) w Dąbrowie Górniczej,
  al.  Piłsudskiego 2,
 • Przedsiębiorstwo Elektroniki Górniczej „PEG” S.A Czeladź, ul. Nowopogońska 227,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73,
 • Plastic Componets and Modules Poland S.A Sosnowiec, ul. Gen. Zaruskiego 11,
 • Praktiker Polska sp. z o.o. w Warszawie, Czeladź, ul.Będzińska 80,
 • Spółdzielnia Niewidomych „PROMET”, Sosnowiec, ul. Lipowa 11,
 • Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec, ul. Czarna 14,
 • JSW KOKS - Koksownia „Przyjaźń”, Dabrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, ul. Modrzejowska 74,
 • Państwowa Straż Pożarna Dabrowa Górnicza, ul. Podlesie 2,
 • Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy Sosnowiec, ul. Braci Miroszewskich 97,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. o.o. Będzin, ul. Kościuszki 140,
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o Dąbrowa Górnicza, ul. Powstańców 13,
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spóła Akcyjna, ul. Ostrogórska 43,
 • Real sp. z o.o w Czeladzi, ul. Będzińska 80,
 • SARPI Dąbrowa Górnicza sp. z.o.o ul. Koksownicza 16,    
 • Saia-Burgess Poland sp. z o.o. Dabrowa Górnicza, ul. Przybylaka 15,
 • Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kombatantów 4,
 • Centrum Pediatrii w Sosnowcu, ul. Gabrieli Zapolskiej,
 • PSS „SPOŁEM” Sosnowiec, ul. 3 Maja 27,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej, Będzin, ul. Kościuszki 58,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sosnowcu, ul. Pogotowia 1,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30,
 • TIMKEN Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 130,
 • Teatr Zagłębia Sosnowiec, ul. Teatralna 4,
 • URSA POLSKA Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, Armii Krajowej 12,
 • Pracowników Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej, ul. Krasińskiego 33A,
 • Urząd Skarbowy Sosnowiec, ul 3 Maja 20,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „WSPÓLNOTA” Będzin, ul. Zwycięstwa 12,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAGÓRZE” Sosnowiec,
 • Zakład Komunikacji Tramwajowej Nr1 w Będzinie, ul. Piastowska 29,
 • Służba Zdrowia w Będzinie, ul. Małachowskiego 12,
 • Pracowników Ochrony Zdrowia Czeladź, ul. Szpitalna 40,
 • Szpital Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13,
 • Pracowników Ochrony Zdrowia Sosnowiec, Pl. Medyków 1,
 • Elvita, Będzin, ul. Pokoju 14,
 • Pracowników Urzędu Miasta Wojkowice, Sobieskiego 290a,
 • Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, Dąbrowa Górnicza, ul. Piłsudskiego 4C,
 • Polski Gaz oddział Sosnowiec,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sosnowiec, ul.Grenadiarów 21