Publikacje

 

   Współczesne wyzwania dla partnerów społecznych                   pobierz
   Promocja kształcenia ustawicznego (materiały z konferencji)         pobierz
    Dialog społeczny w praktyce przedsiębiorstw                             pobierz
   Społeczna odpowiedzialność biznesu (folder)                                pobierz
   Społeczna odpowiedzialność biznesu (materiały z seminariów)       pobierz

            Femanet - poradnik kobiety sukcesu                                         pobierz

  Materiały z konferencji antydyskryminacyjnej                              pobierz