Publicystyka

 • Zapłaci energetyka, zapłacą obywatele

  Zapłaci energetyka, zapłacą obywatele

  Zapłaci energetyka, zapłacą obywatele

  18 lipca Sejm przyjął kontrowersyjną ustawę Prawo wodne. Rządzący zapewniają, że nowe przepisy nie będą oznaczać podwyżek cen wody dla obywateli, choć wielu ekspertów twierdzi inaczej. Pewne są natomiast koszty dla energetyki, które mogą wynieść wiele miliardów złotych.
  Czytaj więcej o: "Zapłaci energetyka, zapłacą obywatele"
 • Tracą wszyscy poza oszustami

  Tracą wszyscy poza oszustami

  Tracą wszyscy poza oszustami

  430 mld zł – nawet tyle wg niektórych szacunków może wynieść w tym roku wartość szeroko rozumianej szarej strefy w polskiej gospodarce. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli stanowi ona jeden z głównych hamulców rozwoju naszego kraju.
  Czytaj więcej o: "Tracą wszyscy poza oszustami"
 • Zakłady EDF wrócą w polskie ręce

  Zakłady EDF wrócą w polskie ręce

  Zakłady EDF wrócą w polskie ręce

  Na początku czerwca Polska Grupa Energetyczna złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie zakupu polskich aktywów koncernu EDF. Przejęcie kontroli przez spółkę skarbu państwa nad zakładami francuskiego koncernu to w dużej mierze wynik starań NSZZ Solidarność.

  Czytaj więcej o: "Zakłady EDF wrócą w polskie ręce"
 • Inspektorzy pracy potrzebują nowych uprawnień

  Inspektorzy pracy potrzebują nowych uprawnień

  Inspektorzy pracy potrzebują nowych uprawnień

  W 2016 roku inspektorzy pracy doprowadzili do wypłaty zaległych wynagrodzeń i innych należności wynikających ze stosunku pracy dla ponad 102 tys. osób. Łączna wartość wyegzekwowanych świadczeń wyniosła 184 mln zł.
  Czytaj więcej o: "Inspektorzy pracy potrzebują nowych uprawnień"
 • Lepiej inwestować w energetykę węglową, niż w farmy wiatrowe

  Lepiej inwestować w energetykę węglową, niż w farmy wiatrowe

  Lepiej inwestować w energetykę węglową, niż w farmy wiatrowe

  Farmy wiatrowe nie są już tak lukratywnym biznesem, jakim były jeszcze kilka lat temu. Nowe wiatraki przynoszą straty. W polskich realiach dotowanie energetyki wiatrowej nie ma żadnego sensu, ani ekonomicznego, ani ekologicznego. 
  Czytaj więcej o: "Lepiej inwestować w energetykę węglową, niż w farmy wiatrowe"
 • Praca w JSW dla absolwentów

  Praca w JSW dla absolwentów

  Praca w JSW dla absolwentów

  Absolwenci kierunków górniczych powinni mieć gwarancję zatrudnienia w kopalniach – uważają związkowcy z górniczej Solidarności. Podkreślają, że tylko taka polityka zatrudnienia pozwoli uniknąć niebezpiecznego zjawiska tzw. „luki pokoleniowej” w branży. 
  Czytaj więcej o: "Praca w JSW dla absolwentów"
 • Polska ma program „Rodzina 500+”. A jak to wygląda w innych krajach UE?

  Polska ma program „Rodzina 500+”. A jak to wygląda w innych krajach UE?

  Polska ma program „Rodzina 500+”. A jak to wygląda w innych krajach UE?

  Wsparcie dla rodzin w postaci programu „Rodzina 500+” nie jest niczym niezwykłym w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. W wielu państwach UE rodzice mogą liczyć nie tylko na zasiłki czy ulgi podatkowe, ale również m.in. na zwrot kosztów związanych z edukacją swoich pociech, darmowe posiłki w szkołach i leki dla dzieci, a nawet preferencyjne warunki przechodzenia na emeryturę. 

  Czytaj więcej o: "Polska ma program „Rodzina 500+”. A jak to wygląda w innych krajach UE?"
 • Największym problemem może być udokumentowanie okresów składkowych

  Największym problemem może być udokumentowanie okresów składkowych

  Największym problemem może być udokumentowanie okresów składkowych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, w ostatnim kwartale tego roku złożonych zostanie ponad 330 tys. wniosków o przyznanie emerytury. Do tej pory rocznie rozpatrywano ok. 200 tys. tego typu spraw.   W województwie śląskim liczba wniosków o przyznanie emerytury może być wyższa nawet o ponad 20 proc.

  Czytaj więcej o: "Największym problemem może być udokumentowanie okresów składkowych"
 • Większe uprawnienia PIP, a skuteczniej walczyć ze śmieciówkami

  Większe uprawnienia PIP, a skuteczniej walczyć ze śmieciówkami

  Większe uprawnienia PIP, a skuteczniej walczyć ze śmieciówkami

  Posłowie PiS przedstawili propozycje zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Pomysły parlamentarzystów są zbieżne z postulatami Solidarności, dotyczącymi zwiększenia uprawnień inspektorów pracy w zakresie przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.
  Czytaj więcej o: "Większe uprawnienia PIP, a skuteczniej walczyć ze śmieciówkami"
 • Pracownik tymczasowy będzie lepiej chroniony

  Pracownik tymczasowy będzie lepiej chroniony

  Pracownik tymczasowy będzie lepiej chroniony

  Doprecyzowanie przepisów dotyczących ochrony pracowników tymczasowych, ograniczenie stosowania umów cywilnoprawnych oraz ochrona kobiet w ciąży – to najważniejsze zmiany w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Nowela ma uporządkować działalność agencji pracy tymczasowej, których na polskim rynku pracy funkcjonuje ponad 6 tys.

  Czytaj więcej o: "Pracownik tymczasowy będzie lepiej chroniony"