Publicystyka

 • W Niemczech Lidl szanuje pracowników. A w Polsce?

  W Niemczech Lidl szanuje pracowników. A w Polsce?

  W Niemczech Lidl szanuje pracowników. A w Polsce?

  Lidl stosuje podwójne standardy w stosunku do swoich pracowników. Zdecydowanie lepiej niż w Polsce traktuje ich w Niemczech. Udało się nam porozmawiać z kilkoma Polakami, którzy kilka miesięcy temu zostali zatrudnieni w jednym z niemieckich centrów dystrybucyjnych tej sieci.
  Młodzi ludzie zwracali uwagę na satysfakcję finansową, jaką ta praca im daje oraz na poprawne relacje z przełożonymi.

  Czytaj więcej o: "W Niemczech Lidl szanuje pracowników. A w Polsce?"
 • Prawo do wolności związkowej

  Prawo do wolności związkowej

  Prawo do wolności związkowej

  Jeszcze w tym roku mają powstać projekty ustaw rozszerzające uprawnienia związkowe na samozatrudnionych oraz osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Nowelizacja została wymuszona przez międzynarodowe instytucje po skargach złożonych przez NSZZ Solidarność.

  Czytaj więcej o: "Prawo do wolności związkowej"
 • Pracownicy urzędów bez uprawnień związkowych

  Pracownicy urzędów bez uprawnień związkowych

  Pracownicy urzędów bez uprawnień związkowych

  Pozbawienie wszystkich członków korpusu służby cywilnej prawa do zawierania układów zbiorowych pracy jest niezgodne z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym - uważa Komisja Krajowa NSZZ Solidarność i składa wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Korpus służby cywilnej tworzą mianowani urzędnicy oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Zdecydowana większość to zwykli urzędnicy. Jednka Kodeks pracy odbiera im prawo do rokowań i zawierania układów zbiorowych pracy.

  Czytaj więcej o: "Pracownicy urzędów bez uprawnień związkowych"
 • Jak się uczą dzieci w Europie?

  Jak się uczą dzieci w Europie?

  Jak się uczą dzieci w Europie?

  W Danii nauka w szkole podstawowej i średniej I stopnia, tzw. Folkeskole, trwa 10 lub 11 lat - ostatnia klasa nie jest obowiązkowa. Uczeń, który chce kontynuować naukę, ma do wyboru trzyletnią szkołę średnią o orientacji akademickiej, handlową szkołę średnią, trzyletnią szkołę nauczania technicznego oraz szkołę zawodową.

  Czytaj więcej o: "Jak się uczą dzieci w Europie?"
 • Pracodawcy oszukują na wynagrodzeniach

  Pracodawcy oszukują na wynagrodzeniach

  Pracodawcy oszukują na wynagrodzeniach

  Z roku na rok przybywa pracodawców, którzy nie wypłacają wynagrodzeń, opóźniają wypłaty lub zaniżają zarobki pracownikom. - Tylko w ubiegłym roku wpłynęło do nas 24 tys. skarg w sprawie naruszeń w tym zakresie. Kompleksowo skontrolowaliśmy 1800 pracodawców. Okazało się, że co trzeci z nich nie wypłacał pracownikom zarobków lub nie przestrzegał terminu ich wypłaty - mówi Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

  Czytaj więcej o: "Pracodawcy oszukują na wynagrodzeniach"
 • Alarmujące wyniki kontroli PIP

  Alarmujące wyniki kontroli PIP

  Alarmujące wyniki kontroli PIP

  535 tys. Polaków nie ma prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, mimo że pracują. Są to ludzie zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło. Wielu z nich wykonuje taką samą pracę jak pracownicy etatowi, ale zostali pozbawieni wszystkich praw pracowniczych.

  Czytaj więcej o: "Alarmujące wyniki kontroli PIP"
 • Deflacja zawsze prowadzi do recesji

  Deflacja zawsze prowadzi do recesji

  Deflacja zawsze prowadzi do recesji

  Od polityki rządu w ogromnym stopniu zależeć będzie pożegnanie się z deflacją. Kluczową sprawą jest odejście rządzących od polityki wspierania najzamożniejszych grup. Szanse wzrostu należałoby dać płacom przeciętnych obywateli, zwykłych pracowników - powiedział w rozmowie z Tygodnikiem Śląsko-Dąbrowskim prof. Ryszard Bugaj.

  Czytaj więcej o: "Deflacja zawsze prowadzi do recesji"
 • Co trzeciego pacjenta nie stać na wykupienie przepisanych lekarstw

  Co trzeciego pacjenta nie stać na wykupienie przepisanych lekarstw

  Co trzeciego pacjenta nie stać na wykupienie przepisanych lekarstw

  Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Naczelną Izbę Aptekarską, w Polsce z realizacji recepty rezygnuje co trzeci pacjent. Ponad połowę spośród tych, którzy odchodzą od okienek z kwitkiem, stanowią emeryci i renciści. Zdaniem Izby  problem z roku na rok staje się poważniejszy. Jeszcze w 2009 roku 25 proc. pacjentów przyznawało się, że nie wykupiło leków. Obecnie jest ich ponad 33 proc.

  Czytaj więcej o: "Co trzeciego pacjenta nie stać na wykupienie przepisanych lekarstw"
 • Wkrótce początek nowego roku szkolnego

  Wkrótce początek nowego roku szkolnego

  Wkrótce początek nowego roku szkolnego

  Niedopracowany i drogi elementarz dla uczniów pierwszych klas, brak materiałów dydaktycznych dla nauczycieli pierwszaków oraz nauka na dwie zmiany - to tylko niektóre z problemów, z którymi w nowym roku szkolnym będą musieli zmierzyć się uczniowie, pedagodzy i rodzice.

  Czytaj więcej o: "Wkrótce początek nowego roku szkolnego"