Publicystyka

 • To się zemści

  To się zemści

  To się zemści

  Ta metoda zwalczania Solidarności boleśnie zemści się na mediach, które w ten sposób postępują. Już się mści utratą zaufania i społecznego szacunku. Jeszcze nie tak dawno zdesperowani ludzie widzieli w dziennikarzu przyjaciela, który pomoże im wydostać się z tarapatów, przekazać opinii publicznej ich racje, albo chociaż wysłuchać. Teraz coraz częściej widzą w nim wroga.

  Czytaj więcej o: "To się zemści"
 • Niepokojący wzrost importu stali do Polski

  Niepokojący wzrost importu stali do Polski

  Niepokojący wzrost importu stali do Polski

  W Polsce rośnie popyt na wyroby stalowe, ale w znacznej części jest on zaspokajany przez produkty sprowadzane z zagranicy. Dane Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej za pierwsze półrocze pokazały zwiększenie importu o 23 proc. Do Polski trafiają wyroby stalowe głównie z Niemiec.  Na drugim miejscu w imporcie prętów zbrojeniowych znalazła się Mołdawia.

  Czytaj więcej o: "Niepokojący wzrost importu stali do Polski"
 • Kopalnie nad przepaścią, a import rosyjskiego węgla rośnie

  Kopalnie nad przepaścią, a import rosyjskiego węgla rośnie

  Kopalnie nad przepaścią, a import rosyjskiego węgla rośnie

  W czasie, gdy polskie kopalnie stoją na skraju bankructwa, węgiel z Rosji płynie do nas coraz szerszym strumieniem. Zazwyczaj to surowiec gorszej jakości, sprzedawany po dumpingowych cenach. Mimo wielokrotnych apeli związków zawodowych, rządzący nie kwapią się, aby rozwiązać ten problem.

  Czytaj więcej o: "Kopalnie nad przepaścią, a import rosyjskiego węgla rośnie"
 • Nie o klimat tutaj chodzi, lecz o biznes

  Nie o klimat tutaj chodzi, lecz o biznes

  Nie o klimat tutaj chodzi, lecz o biznes

  Trzykrotny wzrost hurtowych cen energii, trwałe ubóstwo energetyczne na ogromną skalę, upadek przemysłu energochłonnego i utrata nawet miliona miejsc pracy - takie skutki dla Polski przyniesie przyjęcie tzw. drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego. Skorzystają najbogatsze państwa UE, które obecny poziom rozwoju uzyskały m.in. dzięki nieskrępowanemu dostępowi do taniej energii.

  Czytaj więcej o: "Nie o klimat tutaj chodzi, lecz o biznes"
 • Ozusowanie umów-zleceń odroczone

  Ozusowanie umów-zleceń odroczone

  Ozusowanie umów-zleceń odroczone

  Sejmowa podkomisja ds. rynku pracy chce, żeby zmiany w zasadach odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń weszły w życie dopiero 1 stycznia 2016 roku. Wcześniej rząd obiecywał, że zaczną one obowiązywać już trzy miesiące po nowelizacji ustawy.

  Czytaj więcej o: "Ozusowanie umów-zleceń odroczone"
 • W Niemczech Lidl szanuje pracowników. A w Polsce?

  W Niemczech Lidl szanuje pracowników. A w Polsce?

  W Niemczech Lidl szanuje pracowników. A w Polsce?

  Lidl stosuje podwójne standardy w stosunku do swoich pracowników. Zdecydowanie lepiej niż w Polsce traktuje ich w Niemczech. Udało się nam porozmawiać z kilkoma Polakami, którzy kilka miesięcy temu zostali zatrudnieni w jednym z niemieckich centrów dystrybucyjnych tej sieci.
  Młodzi ludzie zwracali uwagę na satysfakcję finansową, jaką ta praca im daje oraz na poprawne relacje z przełożonymi.

  Czytaj więcej o: "W Niemczech Lidl szanuje pracowników. A w Polsce?"
 • Prawo do wolności związkowej

  Prawo do wolności związkowej

  Prawo do wolności związkowej

  Jeszcze w tym roku mają powstać projekty ustaw rozszerzające uprawnienia związkowe na samozatrudnionych oraz osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Nowelizacja została wymuszona przez międzynarodowe instytucje po skargach złożonych przez NSZZ Solidarność.

  Czytaj więcej o: "Prawo do wolności związkowej"
 • Pracownicy urzędów bez uprawnień związkowych

  Pracownicy urzędów bez uprawnień związkowych

  Pracownicy urzędów bez uprawnień związkowych

  Pozbawienie wszystkich członków korpusu służby cywilnej prawa do zawierania układów zbiorowych pracy jest niezgodne z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym - uważa Komisja Krajowa NSZZ Solidarność i składa wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Korpus służby cywilnej tworzą mianowani urzędnicy oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Zdecydowana większość to zwykli urzędnicy. Jednka Kodeks pracy odbiera im prawo do rokowań i zawierania układów zbiorowych pracy.

  Czytaj więcej o: "Pracownicy urzędów bez uprawnień związkowych"
 • Jak się uczą dzieci w Europie?

  Jak się uczą dzieci w Europie?

  Jak się uczą dzieci w Europie?

  W Danii nauka w szkole podstawowej i średniej I stopnia, tzw. Folkeskole, trwa 10 lub 11 lat - ostatnia klasa nie jest obowiązkowa. Uczeń, który chce kontynuować naukę, ma do wyboru trzyletnią szkołę średnią o orientacji akademickiej, handlową szkołę średnią, trzyletnią szkołę nauczania technicznego oraz szkołę zawodową.

  Czytaj więcej o: "Jak się uczą dzieci w Europie?"
 • Pracodawcy oszukują na wynagrodzeniach

  Pracodawcy oszukują na wynagrodzeniach

  Pracodawcy oszukują na wynagrodzeniach

  Z roku na rok przybywa pracodawców, którzy nie wypłacają wynagrodzeń, opóźniają wypłaty lub zaniżają zarobki pracownikom. - Tylko w ubiegłym roku wpłynęło do nas 24 tys. skarg w sprawie naruszeń w tym zakresie. Kompleksowo skontrolowaliśmy 1800 pracodawców. Okazało się, że co trzeci z nich nie wypłacał pracownikom zarobków lub nie przestrzegał terminu ich wypłaty - mówi Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

  Czytaj więcej o: "Pracodawcy oszukują na wynagrodzeniach"