Publicystyka

 • Ciągle poniżej średniej

  Ciągle poniżej średniej

  Ciągle poniżej średniej

  Przeciętny Kowalski na swoje potrzeby może wydać mniej niż połowę tego, co mieszkaniec Europy Zachodniej. Nawet w Warszawie płace są niższe od wynagrodzeń, które otrzymują niezbyt zamożni Brytyjczycy, Niemcy czy Francuzi. 

  Czytaj więcej o: "Ciągle poniżej średniej"
 • Silnej gospodarki nie zbudują nam inni

  Silnej gospodarki nie zbudują nam inni

  Silnej gospodarki nie zbudują nam inni

  Kontynuacja programów socjalnych, rozwój oparty o silny, nowoczesny przemysł, aktywna rola państwa w gospodarce oraz współpraca z partnerami społecznymi – to jedne z najważniejszych tez zawartych w expose premiera Mateusza Morawieckiego. W wielu elementach wizja polityki gospodarczej nowego szefa rządu jest spójna z postulatami NSZZ Solidarność.

  Czytaj więcej o: "Silnej gospodarki nie zbudują nam inni"
 • Kobiety też pracują pod ziemią

  Kobiety też pracują pod ziemią

  Kobiety też pracują pod ziemią

  W ciągu ostatnich 20 lat zmieniło się podejście do kobiet pracujących w tej branży. Gdy ja zaczynałam pracę, to mężczyźni patrzyli na kobiety z niedowierzaniem i zastanawiali się, co one robią pod ziemią. Tym dziewczynom, które przychodzą dzisiaj, jest łatwiej, bo nie muszą udowadniać, że swoje obowiązki wykonują równie dobrze jak mężczyźni zatrudnieni na podobnych stanowiskach 

  Czytaj więcej o: "Kobiety też pracują pod ziemią"
 • Będą podwyżki i nowa ustawa dla pracowników sądów

  Będą podwyżki i nowa ustawa dla pracowników sądów

  Będą podwyżki i nowa ustawa dla pracowników sądów

  Akcje protestacyjne Solidarności pracowników sądownictwa przyniosły wymierne efekty. W projekcie przyszłorocznego budżetu przewidziano środki na podwyżki wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej. Związkowcy wspólnie z resortem sprawiedliwości mają też opracować nową ustawę regulującą warunki pracy w sądach i prokuraturze. 

  Czytaj więcej o: "Będą podwyżki i nowa ustawa dla pracowników sądów"
 • Kolej wyjeżdża z bocznego toru?

  Kolej wyjeżdża z bocznego toru?

  Kolej wyjeżdża z bocznego toru?

  Jednym z priorytetowch zadań, jakie stawia przed sobą kolejarska Solidarność, jest wynegocjowanie nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Poprzedni dokument został wypowiedziany kilka lat temu. Związkowcy z Solidarności zwrócili się już do Związku Pracodawców Kolejowych o rozpoczęcie negocjacji w tej sprawie.

  Czytaj więcej o: "Kolej wyjeżdża z bocznego toru?"
 • Umowy o pracę staną się standardem

  Umowy o pracę staną się standardem

  Umowy o pracę staną się standardem

  Jedną z najistotniejszych kwestii jest wprowadzenie domniemania, że każda praca zarobkowa wykonywana jest w ramach stosunku pracy. Odstępstwem od tej zasady będzie praca świadczona w ramach działalności gospodarczej - mówi dr Jakub Szmit, ekspert NSZZ Solidarność w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

  Czytaj więcej o: "Umowy o pracę staną się standardem"
 • Kolejne zaostrzenie polityki klimatycznej

  Kolejne zaostrzenie polityki klimatycznej

  Kolejne zaostrzenie polityki klimatycznej

  Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski zawarły wstępne porozumienie dotyczące reformy europejskiego systemu handlu pozwoleniami na emisję CO2 w kształcie skrajnie niekorzystnym dla naszej gospodarki. Polska poniosła kolejną dotkliwą porażkę w kwestii unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

  Czytaj więcej o: "Kolejne zaostrzenie polityki klimatycznej"
 • W Biedronkach są łamane prawa pracownicze i związkowe

  W Biedronkach są łamane prawa pracownicze i związkowe

  W Biedronkach są łamane prawa pracownicze i związkowe

  Praca w nadgodzinach bez wynagrodzenia i brak możliwości skorzystania z przysługującej pracownikom przerwy – to tylko część nieprawidłowości wykrytych przez inspektorów pracy podczas kontroli przeprowadzonej w sklepach sieci Biedronka.

  Czytaj więcej o: "W Biedronkach są łamane prawa pracownicze i związkowe"
 • Wcale nie stajemy się krajem powszechnego dobrobytu

  Wcale nie stajemy się krajem powszechnego dobrobytu

  Wcale nie stajemy się krajem powszechnego dobrobytu

  Wzrost PKB w tym roku ma wynieść nawet 4 proc. Jest to wskaźnik najczęściej wykorzystywany do porównań sytuacji ekonomicznej w poszczególnych krajach, ale w rzeczywistości nie obrazuje poziomu życia mieszkańców. Pod tym względem nadal jesteśmy daleko w tyle nie tylko za bogatymi krajami zachodniej Europy, ale również za państwami naszego regionu.

  Czytaj więcej o: "Wcale nie stajemy się krajem powszechnego dobrobytu"
 • Dlaczego w naszym regionie zarobki powinny rosnąć

  Dlaczego w naszym regionie zarobki powinny rosnąć

  Dlaczego w naszym regionie zarobki powinny rosnąć

  Po kryzysie gospodarczym, który rozpoczął się w 2008 roku dysproporcje w wynagrodzeniach w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej zaczęły się powiększać w stosunku do bogatych państw Europy Zachodniej.

  Czytaj więcej o: "Dlaczego w naszym regionie zarobki powinny rosnąć"