Prezydium Zarządu Regionu

stanowisko / osoba / e-mail

tel. zewnętrzny

tel. wew.

nr pokoju

Przewodniczący ZR
Dominik Kolorz
d.kolorz@solidarnosckatowice.pl
32 258-98-56
tel./fax
32 253-73-73

229

301
Zastępca Przewodniczącego ZR, Skarbnik
Justyna Latos
j.latos@solidarnosckatowice.pl

tel./fax
32 253-73-73

227

302
Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz ZR
Dariusz Gierek
prezydium@solidarnosckatowice.pl

tel./fax
32 253-77-40
230
430

303
Zastępca Przewodniczącego ds. struktur terenowych
Mirosław Truchan
prezydium@solidarnosckatowice.pl


tel./fax
32 253-77-40

230
430

303
Zastępca Przewodniczącego ds. branż
Piotr Nowak
prezydium@solidarnosckatowice.pl

tel./fax
32 253-73-73

427

302