Porady prawne

 • Kontrola pracodawcy u chorego pracownika

  Kontrola pracodawcy u chorego pracownika

  Kontrola pracodawcy u chorego pracownika

  Sąd Najwyższy uznał, że jednorazowe udanie się do sklepu spożywczego po zakupy żywnościowe, spacer odbyty zgodnie z zaleceniami lekarza, czy nawet udział we własnym ślubie nie przesądzają o tym, że ubezpieczony wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z celem.

  Czytaj więcej o: "Kontrola pracodawcy u chorego pracownika"
 • Prawo do urlopu wychowawczego

  Prawo do urlopu wychowawczego

  Prawo do urlopu wychowawczego

  Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia.

  Czytaj więcej o: "Prawo do urlopu wychowawczego"
 • Wypadki z udziałem zwierzyny leśnej

  Wypadki z udziałem zwierzyny leśnej

  Wypadki z udziałem zwierzyny leśnej

  Poszkodowany w zdarzeniu drogowym z udziałem zwierzyny leśnej koniecznie powinien zgromadzić i zabezpieczyć dowody z miejsca zdarzenia, potwierdzające wielkość i rodzaj szkody, a także wskazujące zaniedbania podmiotu odpowiedzialnego.

  Czytaj więcej o: "Wypadki z udziałem zwierzyny leśnej"
 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

  Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

  Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

  Nawet jeżeli pracownik nie zdążył odwołać się w wymaganym terminie od wypowiedzenia mu przez pracodawcę umowy o pracę, może to zrobić później, jesli spełni określone warunki.

  Czytaj więcej o: "Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę"
 • Odpowiedzialność właściciela parkingu cz.2

  Odpowiedzialność właściciela parkingu cz.2

  Odpowiedzialność właściciela parkingu cz.2

  Właściciel hotelu, dysponujący miejscami postojowymi na ogrodzonym i strzeżonym terenie  odpowiada za szkody wynikłe z kradzieży samochodu, wprowadzonego przez osobę korzystającą z tych usług, jeżeli odpowiedzialność taka nie została umownie wyłączona.

  Czytaj więcej o: "Odpowiedzialność właściciela parkingu cz.2"
 • Prawo ojca

  Prawo ojca

  Prawo ojca

  Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Oznacza to, że nie może odmówić pracownikowi udzielenia takiego urlopu.

  Czytaj więcej o: "Prawo ojca"
 • Odpowiedzialność właściciela parkingu

  Odpowiedzialność właściciela parkingu

  Odpowiedzialność właściciela parkingu

  Najbezpieczniejszym jest parking strzeżony. Właściciel parkingu nie może uwolnić się od odpowiedzialności poprzez stosowanie w regulaminie zastrzeżeń, że nie odpowiada on za kradzieże lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na takim parkingu.

  Czytaj więcej o: "Odpowiedzialność właściciela parkingu"
 • Kary za niedośnieżanie

  Kary za niedośnieżanie

  Kary za niedośnieżanie

  Kierowca ma obowiązek odśnieżyć cały pojazd, a nie tylko przednią szybę i tablicę rejestracyjną. Za nieodśnieżenie samochodu policja może upomnieć kierowcę lub ukarać go mandatem, nawet w wysokości do 500 zł. Policja natomiast nie może ukarać kierowcy punktami karnymi.

  Czytaj więcej o: "Kary za niedośnieżanie"
 • Problemy ze śniegiem

  Problemy ze śniegiem

  Problemy ze śniegiem

  Właściciel lokalu mieszkaniowego ma obowiązek odśnieżania balkonu przylegającego do lokalu mieszkalnego. Natomiast właściciel budynku lub jego zarządca (np. spółdzielnia mieszkaniowa) odpowiadają jedynie za należyte utrzymanie w czystości części wspólnych budynku.

  Czytaj więcej o: "Problemy ze śniegiem"
 • Umowa okazjonalnego najmu lokalu

  Umowa okazjonalnego najmu lokalu

  Umowa okazjonalnego najmu lokalu

  Umowę najmu okazjonalnego zawiera się na okres do 10 lat. Zawarcie tej umowy nie chroni przed eksmisją. Umowa taka może być zawarta tylko z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

  Czytaj więcej o: "Umowa okazjonalnego najmu lokalu"