Porady prawne

 • Instytucja zachowku

  Instytucja zachowku

  Instytucja zachowku

  Zachowek stanowi zawsze określoną kwotę pieniędzy, która jest ekwiwalentem za udział w majątku spadkodawcy. Nie można domagać się skutecznie zasądzenia zachowku w naturze.

  Czytaj więcej o: "Instytucja zachowku"
 • Obowiązek ochrony danych osobowych w działalności związkowej

  Obowiązek ochrony danych osobowych w działalności związkowej

  Obowiązek ochrony danych osobowych w działalności związkowej

  Przynależność do związków zawodowych zaliczona została do danych, które zostały objęte szczególną ochroną. To ze względu na konieczność zagwarantowania swobody przynależności i działalności organizacji związkowych. Uustawodawca (krajowy, ale także europejski) wymienił ją jako daną szczególnie chronioną.

  Czytaj więcej o: "Obowiązek ochrony danych osobowych w działalności związkowej"
 • Zatrzymanie podejrzanego

  Zatrzymanie podejrzanego

  Zatrzymanie podejrzanego

  Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.

  Czytaj więcej o: "Zatrzymanie podejrzanego "
 • Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce

  Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce

  Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce

  Regulacje prawne w zakresie przeniesienia pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce znajdującej się w tej samej lub w innej miejscowości, budzą spore kontrowersje. Te kwestie reguluje art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych.

  Czytaj więcej o: "Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce"
 • Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie jest instytucją prowadzącą do nabycia prawa na skutek upływu czasu. Umożliwia ono, sankcjonując stan faktyczny, usunięcie długotrwałej niezgodności między stanem prawnym 
  a stanem posiadania. Uregulowane zostało generalnie w art. 172-176 Kodeksu cywilnego.
  Czytaj więcej o: "Zasiedzenie nieruchomości"
 • Ocena pracownika samorządowego

  Ocena pracownika samorządowego

  Ocena pracownika samorządowego

  Zasady przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych, a także konsekwencje ewnetualnej oceny negatywnej i możliwości odwołania sie od niej zostały sprezycowane w ustawie o pracownikach samorządowych. 
   
  Czytaj więcej o: "Ocena pracownika samorządowego"
 • Nowelizacja Kodeksu karnego – przestępstwo z art. 209 k.k.

  Nowelizacja Kodeksu karnego – przestępstwo z art. 209 k.k.

  Nowelizacja Kodeksu karnego – przestępstwo z art. 209 k.k.

  W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Jedną ze zmian było wprowadzenie dwóch odrębnych typów przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.

  Czytaj więcej o: "Nowelizacja Kodeksu karnego – przestępstwo z art. 209 k.k."
 • Wydanie wyroku na podstawie prawnej nie wskazanej w toku procesu

  Wydanie wyroku na podstawie prawnej nie wskazanej w toku procesu

  Wydanie wyroku na podstawie prawnej nie wskazanej w toku procesu

  Pomimo iż sąd może wydać wyrok na podstawie prawnej innej niż przywoływana stronę postępowania, to jednak jest zobowiązany do uprzedzenia strony, iż organ widzi możliwość zastosowania innej podstawy prawnej niż wskazywana przez którąkolwiek ze stron.

  Czytaj więcej o: "Wydanie wyroku na podstawie prawnej nie wskazanej w toku procesu"
 • Sąd nie zawsze uwzględni zarzut przedawnienia

  Sąd nie zawsze uwzględni zarzut przedawnienia

  Sąd nie zawsze uwzględni zarzut przedawnienia

  W praktyce postępowań sądowych często pozwany w sprawie o zapłatę podnosi zarzut przedawnienia roszczenia, z nadzieją że doprowadzi do oddalenia powództwa. W większości przypadków, jeżeli w istocie żądanie pozwu jest przedawnione, skutek taki nastąpi. Jednak nie zawsze tak się stanie. Sąd może uznać zarzut przedawnienia za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

  Czytaj więcej o: "Sąd nie zawsze uwzględni zarzut przedawnienia"
 • Nowelizacja przepisów w sprawie wycinki drzew na prywatnej posesji

  Nowelizacja przepisów w sprawie wycinki drzew na prywatnej posesji

  Nowelizacja przepisów w sprawie wycinki drzew na prywatnej posesji

  Przypomnijmy, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawie o lasach. Znaczącej liberalizacji uległy wówczas zasady, na jakich właściciel nieruchomości mógł wyciąć drzewo znajdujące się na jego posesji. Po pół roku obowiązywania tych przepisów zdecydowano się jednak ponownie zaostrzyć wymagania dotyczące wycinki drzew.

  Czytaj więcej o: "Nowelizacja przepisów w sprawie wycinki drzew na prywatnej posesji"