Porady prawne

 • Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie jest instytucją prowadzącą do nabycia prawa na skutek upływu czasu. Umożliwia ono, sankcjonując stan faktyczny, usunięcie długotrwałej niezgodności między stanem prawnym 
  a stanem posiadania. Uregulowane zostało generalnie w art. 172-176 Kodeksu cywilnego.
  Czytaj więcej o: "Zasiedzenie nieruchomości"
 • Ocena pracownika samorządowego

  Ocena pracownika samorządowego

  Ocena pracownika samorządowego

  Zasady przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych, a także konsekwencje ewnetualnej oceny negatywnej i możliwości odwołania sie od niej zostały sprezycowane w ustawie o pracownikach samorządowych. 
   
  Czytaj więcej o: "Ocena pracownika samorządowego"
 • Nowelizacja Kodeksu karnego – przestępstwo z art. 209 k.k.

  Nowelizacja Kodeksu karnego – przestępstwo z art. 209 k.k.

  Nowelizacja Kodeksu karnego – przestępstwo z art. 209 k.k.

  W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Jedną ze zmian było wprowadzenie dwóch odrębnych typów przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.

  Czytaj więcej o: "Nowelizacja Kodeksu karnego – przestępstwo z art. 209 k.k."
 • Wydanie wyroku na podstawie prawnej nie wskazanej w toku procesu

  Wydanie wyroku na podstawie prawnej nie wskazanej w toku procesu

  Wydanie wyroku na podstawie prawnej nie wskazanej w toku procesu

  Pomimo iż sąd może wydać wyrok na podstawie prawnej innej niż przywoływana stronę postępowania, to jednak jest zobowiązany do uprzedzenia strony, iż organ widzi możliwość zastosowania innej podstawy prawnej niż wskazywana przez którąkolwiek ze stron.

  Czytaj więcej o: "Wydanie wyroku na podstawie prawnej nie wskazanej w toku procesu"
 • Sąd nie zawsze uwzględni zarzut przedawnienia

  Sąd nie zawsze uwzględni zarzut przedawnienia

  Sąd nie zawsze uwzględni zarzut przedawnienia

  W praktyce postępowań sądowych często pozwany w sprawie o zapłatę podnosi zarzut przedawnienia roszczenia, z nadzieją że doprowadzi do oddalenia powództwa. W większości przypadków, jeżeli w istocie żądanie pozwu jest przedawnione, skutek taki nastąpi. Jednak nie zawsze tak się stanie. Sąd może uznać zarzut przedawnienia za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

  Czytaj więcej o: "Sąd nie zawsze uwzględni zarzut przedawnienia"
 • Nowelizacja przepisów w sprawie wycinki drzew na prywatnej posesji

  Nowelizacja przepisów w sprawie wycinki drzew na prywatnej posesji

  Nowelizacja przepisów w sprawie wycinki drzew na prywatnej posesji

  Przypomnijmy, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawie o lasach. Znaczącej liberalizacji uległy wówczas zasady, na jakich właściciel nieruchomości mógł wyciąć drzewo znajdujące się na jego posesji. Po pół roku obowiązywania tych przepisów zdecydowano się jednak ponownie zaostrzyć wymagania dotyczące wycinki drzew.

  Czytaj więcej o: "Nowelizacja przepisów w sprawie wycinki drzew na prywatnej posesji"
 • Za ucieczkę przed kontrolą drogową grozi nawet 5 lat więzienia

  Za ucieczkę przed kontrolą drogową grozi nawet 5 lat więzienia

  Za ucieczkę przed kontrolą drogową grozi nawet 5 lat więzienia

  W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Jedną ze zmian było wprowadzenie nowego przestępstwa, które do tej pory nie było objęte zakresem Kodeksu karnego tzw. ucieczki przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego.

  Czytaj więcej o: "Za ucieczkę przed kontrolą drogową grozi nawet 5 lat więzienia"
 • Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie nieruchomości

  Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.
  Czytaj więcej o: "Zasiedzenie nieruchomości"
 • Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.2

  Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.2

  Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.2

  W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Chodzi tu o fizyczny podział, nie prawny. Małżonek nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku, aż do czasu ustania wspólności majątkowej.

  Czytaj więcej o: "Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.2"
 • Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.1

  Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.1

  Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.1

  Momentem powstania majątkowej wspólności ustawowej jest moment zawarcia małżeństwa. Zatem przedmioty zakupione po tej dacie zostają objęte ustawową wspólnością małżeńską – o ile małżonkowie przed zawarciem małżeństwa lub tuż po jego zawarciu nie zawrą umowy majątkowej, ustanawiającej rozdzielność majątkową (potocznie tzw. intercyza).

  Czytaj więcej o: "Czym jest majątek osobisty małżonków – cz.1"