Porady prawne

 • Urządzenia Transportu Osobistego – regulacja prawna

  Urządzenia Transportu Osobistego – regulacja prawna

  Urządzenia Transportu Osobistego – regulacja prawna

  Istniejąca luka w prawie powoduje, że obecnie użytkownicy elektrycznych hulajnóg traktowani są najczęściej jako piesi. Tymczasem z uwagi na prędkość, z jaką poruszają się użytkownicy wyżej wymienionych pojazdów, dochodzi do wypadków. Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność za zaistnienie takiego wypadku? 
  Czytaj więcej o: "Urządzenia Transportu Osobistego – regulacja prawna"
 • Tygodniowy i dobowy odpoczynek w zakresie stosunku pracy

  Tygodniowy i dobowy odpoczynek w zakresie stosunku pracy

  Tygodniowy i dobowy odpoczynek w zakresie stosunku pracy

  Co do zasady pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. 

  Czytaj więcej o: "Tygodniowy i dobowy odpoczynek w zakresie stosunku pracy"
 • Badanie trzeźwości pracownika a ochrona danych osobowych

  Badanie trzeźwości pracownika a ochrona danych osobowych

  Badanie trzeźwości pracownika a ochrona danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych osób, które dopuściły się naruszenia obowiązku trzeźwości w miejscu pracy, jest możliwe. W opinii autora niniejszego artykułu nawet niezbędne, bowiem zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem pracodawcy – co przejawia się również zakazem dopuszczenia nietrzeźwych pracowników do pracy.

  Czytaj więcej o: "Badanie trzeźwości pracownika a ochrona danych osobowych"
 • Przerwa w pracy ustalana przez pracodawcę

  Przerwa w pracy ustalana przez pracodawcę

  Przerwa w pracy ustalana przez pracodawcę

  Pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej sześć godzin, ma prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy, która jest wliczana do czasu pracy. Jest to uprawnienie przysługujące pracownikowi, którego pracodawca nie może go pozbawić. Jednakże często w relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą pojawia się problem co do sposobu i terminu wykorzystania przerwy.

  Czytaj więcej o: "Przerwa w pracy ustalana przez pracodawcę"
 • Urlop – kiedy złożyć wniosek?

  Urlop – kiedy złożyć wniosek?

  Urlop – kiedy złożyć wniosek?

  Zasadniczo przepisy prawa pracy nie wskazują terminu, w którym pracownik powinien złożyć wniosek o urlop, zatem często pracownicy mają wątpliwości, z jakim wyprzedzeniem powinni wystąpić do pracodawcy ze swoim żądaniem.
  Czytaj więcej o: "Urlop – kiedy złożyć wniosek?"
 • Zmiany w prawie pracy

  Zmiany w prawie pracy

  Zmiany w prawie pracy

  W roku 2019 w polskim prawie pracy pojawiły się nowe rozwiązania, które w dość istotny sposób zmieniają sytuację pracownika. Są to przede wszystkim możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz powstanie tzw. pracowniczych planów kapitałowych.

  Czytaj więcej o: "Zmiany w prawie pracy"
 • Badanie kontrolne pracownika

  Badanie kontrolne pracownika

  Badanie kontrolne pracownika

  Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy  w przypadku niezdolności pracownika do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom. Termin „podlega” wskazuje, że to obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na badania.

  Czytaj więcej o: "Badanie kontrolne pracownika"
 • Podjęcie pracy na zwolnieniu lekarskim – konsekwencje dla pracownika

  Podjęcie pracy na zwolnieniu lekarskim – konsekwencje dla pracownika

  Podjęcie pracy na zwolnieniu lekarskim – konsekwencje dla pracownika

  Podjęcie pracy przez pracownika podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim może stanowić podstawę do odebrania mu zasiłku, a nawet skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym. Celem przyznania pracownikowi prawa do zasiłku chorobowego jest rekompensata dochodów, jakie mógłby osiągnąć, gdyby był zdolny do pracy.
  Czytaj więcej o: "Podjęcie pracy na zwolnieniu lekarskim – konsekwencje dla pracownika"
 • Praca kierowcy ciężarówki pracą w warunkach szczególnych?

  Praca kierowcy ciężarówki pracą w warunkach szczególnych?

  Praca kierowcy ciężarówki pracą w warunkach szczególnych?

  Praca w warunkach szczególnych musi być wykonywania stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie każdy kierowca-spedytor lub nie każdy kierowca-konwojent będzie uznany za osobę, która wykonywała pracę w warunkach szczególnych.

  Czytaj więcej o: "Praca kierowcy ciężarówki pracą w warunkach szczególnych?"