Porady prawne

 • Podjęcie pracy na zwolnieniu lekarskim – konsekwencje dla pracownika

  Podjęcie pracy na zwolnieniu lekarskim – konsekwencje dla pracownika

  Podjęcie pracy na zwolnieniu lekarskim – konsekwencje dla pracownika

  Podjęcie pracy przez pracownika podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim może stanowić podstawę do odebrania mu zasiłku, a nawet skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym. Celem przyznania pracownikowi prawa do zasiłku chorobowego jest rekompensata dochodów, jakie mógłby osiągnąć, gdyby był zdolny do pracy.
  Czytaj więcej o: "Podjęcie pracy na zwolnieniu lekarskim – konsekwencje dla pracownika"
 • Praca kierowcy ciężarówki pracą w warunkach szczególnych?

  Praca kierowcy ciężarówki pracą w warunkach szczególnych?

  Praca kierowcy ciężarówki pracą w warunkach szczególnych?

  Praca w warunkach szczególnych musi być wykonywania stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie każdy kierowca-spedytor lub nie każdy kierowca-konwojent będzie uznany za osobę, która wykonywała pracę w warunkach szczególnych.

  Czytaj więcej o: "Praca kierowcy ciężarówki pracą w warunkach szczególnych?"
 • Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej

  Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej

  Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej

  Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Ustawodawca w ten sposób zapewnił identyczny dla wszystkich pracowników dodatek do wynagrodzenia niezależnie od wysokości otrzymanego uposażenia.

  Czytaj więcej o: "Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej"
 • Obowiązek uzyskania zgody pracodawcy na urlop na żądanie

  Obowiązek uzyskania zgody pracodawcy na urlop na żądanie

  Obowiązek uzyskania zgody pracodawcy na urlop na żądanie

  W praktyce, pracownik chcący skorzystać z urlopu na żądanie często ogranicza się jedynie do poinformowania pracodawcy o rozpoczęciu urlopu, nie bacząc na konieczność uzyskania zgody pracodawcy w tym zakresie. Jednakże, wbrew pozorom pracownik nie może samowolnie zdecydować o tym, kiedy wykorzysta urlop na żądanie,

  Czytaj więcej o: "Obowiązek uzyskania zgody pracodawcy na urlop na żądanie"
 • Czy ZUS może uznać umowę o pracę jako pozorną i jakie to może nieść skutki?

  Czy ZUS może uznać umowę o pracę jako pozorną i jakie to może nieść skutki?

  Czy ZUS może uznać umowę o pracę jako pozorną i jakie to może nieść skutki?

  ZUS ma możliwość weryfikacji podstaw opłacania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, a więc de facto dokonuje weryfikacji ważności umowy o pracę. Kontrole w tym zakresie zdarzają się często, gdyż organ rentowy weryfikuje, czy zgłoszenia wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego zostały oparte na podstawie rzeczywistej, a nie jedynie na podstawie fikcyjnej umowy o pracę. 

  Czytaj więcej o: "Czy ZUS może uznać umowę o pracę jako pozorną i jakie to może nieść skutki?"
 • Przestępstwo fałszu materialnego

  Przestępstwo fałszu materialnego

  Przestępstwo fałszu materialnego

  Przestępstwa fałszu materialnego dopuszcza się osoba, która w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, ewentualnie wypełnia blankiet opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę.

  Czytaj więcej o: "Przestępstwo fałszu materialnego"
 • Instytucja zachowku

  Instytucja zachowku

  Instytucja zachowku

  Zachowek stanowi zawsze określoną kwotę pieniędzy, która jest ekwiwalentem za udział w majątku spadkodawcy. Nie można domagać się skutecznie zasądzenia zachowku w naturze.

  Czytaj więcej o: "Instytucja zachowku"
 • Obowiązek ochrony danych osobowych w działalności związkowej

  Obowiązek ochrony danych osobowych w działalności związkowej

  Obowiązek ochrony danych osobowych w działalności związkowej

  Przynależność do związków zawodowych zaliczona została do danych, które zostały objęte szczególną ochroną. To ze względu na konieczność zagwarantowania swobody przynależności i działalności organizacji związkowych. Uustawodawca (krajowy, ale także europejski) wymienił ją jako daną szczególnie chronioną.

  Czytaj więcej o: "Obowiązek ochrony danych osobowych w działalności związkowej"
 • Zatrzymanie podejrzanego

  Zatrzymanie podejrzanego

  Zatrzymanie podejrzanego

  Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.

  Czytaj więcej o: "Zatrzymanie podejrzanego "
 • Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce

  Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce

  Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce

  Regulacje prawne w zakresie przeniesienia pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce znajdującej się w tej samej lub w innej miejscowości, budzą spore kontrowersje. Te kwestie reguluje art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych.

  Czytaj więcej o: "Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce"