Pomoc dla frankowiczów – na czym polega?

Pomoc dla frankowiczów – na czym polega?  
Kredyt we frankach szwajcarskich przez długi czas był uważany za korzystniejszy dla konsumentów niż ten w złotówkach. Dla osób, które się na niego zdecydowały, spłacanie kolejnych rat i odsetek okazało się trudniejsze, niż można było przypuszczać.

Kim są frankowicze?  
Frankowiczami nazywa się potocznie konsumentów, którzy zawarli z bankiem umowę kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich. Co szczególnie ważne – umowa taka dotyczyła nie kredytu walutowego, ale waloryzowanego i indeksowanego. To właśnie ze względu na te dwa czynniki zadłużenie frankowiczów rośnie. Kwota długu jest indeksowana przez banki w sposób niezgodny z przepisami prawa bankowego i zasad waloryzacji.

Czym jest indeksacja kredytu?  
Indeksacja kredytu to określenie, które powtarza się często w kontekście kredytu we frankach szwajcarskich. Warto znać jego znaczenie, bo jest niezwykle istotne dla rozumienia problemu frankowiczów.

Indeksacja oznacza, że kredyt, którego bank udziela konsumentowi, jest przekazywany w złotówkach, natomiast kwota długu obliczana jest już po kursie waluty obcej. Także comiesięczną ratę kredytu przelicza się ze złotówek na walutę obcą po kursie sprzedaży z tabeli kursowej banku w dniu spłaty.

Przeliczenie, opierające się na tego typu tabeli, stosuje do umów kredytowych czynnych i tych, które wygasły, niezależnie od tego, czy były one zatytułowane właśnie w ten sposób. Nie zawsze bowiem kontrakt, którego przedmiotem był kredyt we frankach szwajcarskich, został przez bank nazwany prawidłowo.

Eksperci VOTUM S.A. podkreślają jednak, że jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń od banku, ważne są zapisy zawartej umowy, a nie jej nazwa. Dlatego też, by ocenić, czy konsument może ubiegać o wypłatę należnych roszczeń, należy przede wszystkim przeanalizować zapisy kontraktu zawartego z bankiem, a nie opierać się wyłącznie na jego tytule.
 

O jakie świadczenie mogą ubiegać się frankowicze?
Zarówno w mediach, jak i w potocznym języku, funkcjonuje hasło „odszkodowanie dla frankowiczów”. Nie jest ono jednak poprawne – świadczenia, o które mogą ubiegać się frankowicze, nie mają charakteru odszkodowawczego. Kredytobiorcy mogą domagać się zwrotu rat, które nienależnie nadpłacili wskutek niezgodnych z prawem działań banku.  
 

Czy roszczenia związane z kredytem we frankach szwajcarskich mogą się przedawnić?
Obawą wielu osób, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich, jest to, że roszczenia z tytułu nienależnie nadpłaconych rat się przedawnią. Jednak zgodnie z przepisami prawa roszczenia związane z kredytem we frankach szwajcarskich przedawniają się po upływie 10 lat od wpłaty ostatniej nadpłaconej raty. W kwestii przedawnienia szczególnie ważna jest zatem właśnie ona, a nie data zawarcia umowy.

Sumy, które nadpłacili frankowicze, z pewnością powinny im zostać zwrócone. Banki jednak nie zawsze zgadzają się z ich żądaniami. Analizą dokumentacji, wniesieniem roszczeń i argumentacją powinni zająć się specjaliści, którzy posiadają w tym zakresie odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Redakcja VOTUM S.A.  

Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się z naszym Dyrektorem Regionalnym.

Andrzej Szmuc  
tel. 606 236 583     
andrzej.szmuc@votum-sa.pl  
votum-sa.pl