Pamięć i historia

 • Pamięć o ofiarach dwóch totalitaryzmów

  Pamięć o ofiarach dwóch totalitaryzmów

  Pamięć o ofiarach dwóch totalitaryzmów

  Reprezentanci śląsko-dąbrowskiej "Solidarności", weterani opozycji antykomunistycznej i przedstawiciele władz samorządowych upamiętnili 80. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę. – Ślązacy i Zagłębiacy dawali świadectwo polskości i składali daninę krwi hitlerowskim i stalinowskim oprawcom. Dzisiaj, kiedy relatywizuje się najnowszą historię i jesteśmy zobowiązani przypominać prawdę o przyczynach, winie i konsekwencjach II wojny – mówił Eugeniusz Karasiński, szef Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 

  Czytaj więcej o: "Pamięć o ofiarach dwóch totalitaryzmów"
 • Promocja książek o „Solidarności”

  Promocja książek o „Solidarności”

  Promocja książek o „Solidarności”

  10 września w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” odbyła się promocja 3. tomu Encyklopedii„Solidarności” oraz książki Radykałowie „Solidarności” autorstwa dr Katarzyny Wilczok w Uniwersytetu Śląskiego. W przygotowaniu tomu 3 Encyklopedii „Solidarności” wzięło udział ponad 230 autorów. 
  Czytaj więcej o: "Promocja książek o „Solidarności”"
 • Obchody 39. rocznicy wybuchu strajku w Fazosie

  Obchody 39. rocznicy wybuchu strajku w Fazosie

  Obchody 39. rocznicy wybuchu strajku w Fazosie

  Przedstawiciele krajowych i regionalnych struktur Solidarności, reprezentanci władz państwowych i samorządowych oraz mieszkańcy Tarnowskich Gór uczestniczyli w obchodach 39. rocznicy wybuchu strajku w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos. Uroczystości zorganizowane zostały 21 sierpnia. Tego dnia w 1980 roku rozpoczął się pierwszy protest na Górnym Śląsku.

  Czytaj więcej o: "Obchody 39. rocznicy wybuchu strajku w Fazosie"
 • Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi

  Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi

  Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi

  Ojciec Święty pokazał, że Kościół ma nie tylko prawo, ale i obowiązek ingerować w politykę. Nie po to, by walczyć o władzę, ale w trosce o dobro wspólne. Za sprawą Opatrzności Bożej papieskie wezwanie nabrało wielkiego znaczenia politycznego. Już wkrótce w Polsce dokonała się rewolucja społeczna bez rozlewu krwi – przypomina  ks. prof. Jerzy Szymik.

  Czytaj więcej o: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi "
 • Pokazali, że stać ich na prawdziwą wolność

  Pokazali, że stać ich na prawdziwą wolność

  Pokazali, że stać ich na prawdziwą wolność

  30 lat temu podczas obrad II tajnego Zgromadzenia Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie zapadły przełomowe decyzje. Solidarność wyszła z podziemia, jeszcze przed ponowną legalizacją związku.

  Czytaj więcej o: "Pokazali, że stać ich na prawdziwą wolność"
 • Odszedł Jan Olszewski

  Odszedł Jan Olszewski

  Odszedł Jan Olszewski

  Kiedy ten gmach opuszczę, kiedy się to wreszcie skończy, będę mógł wyjść na ulice tego miasta, wyjść i popatrzeć ludziom w oczy – mówił Jan Olszewski w swoim ostatnim przemówieniu, które wygłosił z sejmowej mównicy jako Prezes Rady Ministrów tuż przed głosowaniem nad wotum nieufności

  Czytaj więcej o: "Odszedł Jan Olszewski"
 • Wita Was Radio „Solidarność”

  Wita Was Radio „Solidarność”

  Wita Was Radio „Solidarność”

  Podziemne Radio „Solidarność” było głosem oporu. Dowodem na to, że mimo stanu wojennego Solidarność trwa i działa. Pierwszą audycję Radio "Solidarność" wyemitowało 12 kwietnia 1982 roku w Warszawie. W Regionie Mazowsze rozgłośnię utworzyli Zofia i Zbigniew Romaszewscy. W kolejnych latach radio nadawało już w kilkudziesięciu ośrodkach w Polsce.
   
  Czytaj więcej o: "Wita Was Radio „Solidarność”"
 • Solidarność miała własną agencję prasową

  Solidarność miała własną agencję prasową

  Solidarność miała własną agencję prasową

  38 lat temu została utworzona niezależna Agencja Prasowa Solidarności „AS”. To była odpowiedź
  na wymierzoną w związek propagandę w komunistycznych środkach masowego przekazu. 
  Czytaj więcej o: "Solidarność miała własną agencję prasową"
 • Solidarni z Solidarnością

  Solidarni z Solidarnością

  Solidarni z Solidarnością

  To tytuł filmu dokumentalnego poświęconego pomocy udzielanej osobom internowanym po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1980 roku oraz ich rodzinom. Akcją pomocy objęci byli także opozycjoniści z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego represjonowani w latach 80-tych ubiegłego wieku.

  Czytaj więcej o: "Solidarni z Solidarnością"