Na czym polega pomoc dla frankowiczów?

Jeszcze do niedawna kredyt we frankach cieszył się wielkim zainteresowaniem konsumentów – powszechnie panowało przekonanie, że jest korzystniejszy niż ten w złotówkach. Obecnie wiemy już, że spłacenie go w całości nie jest tak proste, jak wydawało się kredytobiorcom. Dlaczego? Wyjaśniamy. 
 
Problem frankowiczów 
Frankowiczami nazywa się potocznie konsumentów, którzy zawarli z bankiem umowę kredytu hipotecznego waloryzowanego do franka szwajcarskiego. Zdecydowanie częściej kredyty udzielane w walucie obcej były nie walutowe, ale waloryzowane i indeksowane. Problemem frankowiczów jest stale rosnące zadłużenie – jest ono indeksowane przez banki w sposób niezgodny z prawem bankowym i zasadą waloryzacji.
 
Indeksacja kredytu 
W kontekście kredytu we frankach szwajcarskich często pojawia się pojęcie indeksacji kredytu. Oznacza ono, że bank, który udziela konsumentowi kredytu, przekazuje mu sumę w złotych i przelicza wysokość długu po kursie waluty obcej. W ten sposób wyrażana jest także comiesięczna rata –  przelicza się ją ze złotówek po kursie sprzedaży z tabeli kursowej banku w dniu spłaty. Tego typu przeliczenie stosuje się do umów kredytowych czynnych, ale także do tych, które już wygasły. Dzieje się tak niezależnie od nazwy lub tytułu umowy, którą konsument zawarł z bankiem. Z praktyki VOTUM S.A. wynika, że banki nie zawsze prawidłowo tytułowały kontrakty. Dlatego też, żeby ocenić, czy konsumentowi należą się jakieś roszczenia, należy skupić się na zapisach umowy, a nie na jej nazwie.   
 
Świadczenia dla frankowiczów  
Wiele instytucji, a często też sami zainteresowani często posługują się pojęciem „odszkodowanie dla frankowiczów”. Należy jednak zauważyć, że świadczenia, o które ubiegają się konsumenci, nie mają charakteru odszkodowawczego. Frankowicze mogą się domagać jedynie zwrotu nienależnie nadpłaconych rat naliczanych przez bank.
 
Przedawnienie roszczeń związanych z kredytem we frankach szwajcarskich 
Zgodnie z przepisami prawa roszczenia związane z kredytem we frankach szwajcarskich przedawniają się po upływie 10 lat od wpłaty ostatniej nadpłaconej raty. Dlatego właśnie ta data, a nie dzień zawarcia umowy kredytu, jest szczególnie ważna.  
 
Niewątpliwie frankowicze słusznie domagają się zwrotu funduszy, które nadpłacili. Jednak walka z bankiem nie jest w tym przypadku prosta. Dlatego też przeanalizowanie umów i innych dokumentów pod kątem niekorzystnych dla kredytobiorców zapisów, a także sprecyzowanie i uargumentowanie roszczeń warto powierzyć specjalistom. 
 
Redakcja VOTUM S.A.  
 
Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się z naszym Dyrektorem Regionalnym. 
Andrzej Szmuc  
tel. 606 236 583 
andrzej.szmuc@votum-sa.pl  
votum-sa.pl