Katowice

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
40-286 Katowice, ul. Floriana 7

kierownik biura - Krzysztof Piętak, pok. 113
tel. 32 728 41 07
tel. kom. 504 259 646
e-mail: katowice@solidarnosckatowice.pl

Biuro terenowe jest czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30
środa: 7.30-16.30
piątek: 7.30-14.30

prawnicy pełnią dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

Obszar działania:
Katowice - 147 organizacji związkowych
Chorzów - 25 organizacji związkowych
Mysłowice - 19 organizacji związkowych
Świętochłowice -  9 organizacji związkowych
Siemianowice - 11 organizacji związkowych

Na terenie BT Katowice działają dwie Terenowe Sekcje Problemowe:

Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność Miasta Chorzów

41-500 Chorzów , Al. Różana 2

Pluszczyk Karol – przewodniczący tel.  32 349 14 46, kom. 509 505 267
Batog Andrzej – członek
Biadacz Piotr – członek
Smarzoch Marek – członek
Żuk Agata – członek
Zawisło Jan – członek
Żabiński Roman – członek
Kopecka-Gierecka Zenobia – członek
Mizera Daniel – członek
Rzepka Robert – członek
Penkała Stefania – członek
Mikłasz Beata – członek

Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność Miasta Świętochłowice

41-600 Świętochłowice, ul. Kubiny 16A

Andrzej Uglorz – przewodniczący tel. 606 696 595