Kalendarz Fundacji na 2020 rok

W siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” w Katowicach przy ul. Floriana 7 (pokój 205) można już nabyć przygotowane przez Fundację na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy kalendarze-cegiełki na 2020 rok. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z najuboższych rodzin. W tym roku Fundacja przygotowała ponad 2000 kalendarzy-cegiełek.
 
 
Cena jednego kalendarza to 12 zł.
 
Każdy może też wesprzeć działalność Fundacji przekazując 1 proc. swojego podatku dochodowego (numer KRS 0000111954).
 
kom