Kalendarz Fundacji 2016 rok

W biurze Fundacji im. Grzegorza Kolosy w Katowicach przy ulicy Floriana 7 w Katowicach można już kupić kalendarze-cegiełki na 2016 rok. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci z niezamożnych rodzin.

W tym roku Fundacja przygotowała 2500 kalendarzy-cegiełek. Cena kalendarza to 12 zł.

Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy powstała w 1992 roku. Jej głównym celem jest organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa śląskiego. Od początku działalności na kolonie i obozy organizowane przez Fundację wyjechało ok. 80 tys. dzieci.

Fundacja im. Grzegorza Kolosy posiada status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu każdy może wesprzeć jej działalność przekazując 1 proc. swojego podatku dochodowego. 

Więcej informacji o Fundacji na stronie internetowej www.fundacja-kolosy.org.pl.

kar