Jaworzno

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno
tel/fax: 32 615-17-11
e-mail: jaworzno@solidarnosckatowice.pl

Biuro terenowe jest czynne w poniedziałek, wtorek i środę od 7:30 do 15.30, 
w czwartek od 7:30 do 17:00 i w piątek od 7:30 do 14:00.

Kierownik biura: Malwina Siewiorek
Prawnik Robert Miszczyk przyjmuje członków związku w czwartki i w piątki.


Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność Miasta Jaworzna:

Waldemar Sopata, przewodniczący
Ryszard Kosiński, wiceprzewodniczący
Andrzej Dudzik, wiceprzewodniczący
Janina Golonka, skarbnik
Maciej Bril, sekretarz
Robert Patyk, członek

Wykaz organizacji zakładowych i międzyzakładowych NSZZ Solidarność:
(szczegółowe dane potrzebne do kontaktu z szefami tych organizacji uzyskają Państwo w BT)

Jaworzno:

 • ZOZ Carrefour
 • ZOZ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”
 • ZOZ Knauf Jaworzno III
 • ZOZ Miejskie Centrum Kultury i Sportu
 • ZOZ Miejskie Przedsiębiorstwo  Oczyszczania
 • ZOZ Zakłady Chemiczne „Organika-Azot”
 • MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania
 • MOZ Tauron Wytwarzanie S.A.
 • ZOZ Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
 • ZOZ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
 • ZOZ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 • MOZ DB Schenker Rail Polska
 • ZOZ Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III
 • ZOZ Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski
 • ZOZ PSS Społem
 • ZOZ Pracowników Sądu Rejonowego w Jaworznie
 • ZOZ Pracowników Urzędu Skarbowego
 • ZOZ Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
 • ZOZ Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
 • ZOZ Miejski Zarząd Dróg i Mostów
 • ZOZ Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych
 • ZOZ Pracowników Sanepidu w Jaworznie
 • ZOZ Szpital WIelospecjalistyczny w Jaworznie
 • ZOZ Urząd Miejski w Jaworznie
 • ZOZ Elvita
 • ZOZ Partner Finanse Sp. z o.o.
 • ZOZ SKOK Jaworzno
 • ZOZ Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o. o.
 • ZOZ Miejsji Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Chrzanów:

 • ZOZ Pracowników Nadleśnictwa
 • ZOZ Valeo Autosystem

Trzebinia:

 •  MOZ Rafineria Trzebinia

Olkusz:

 • ZOZ Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Klucze-Osada:

 • MOZ Velvet Care