Jastrzębie-Zdrój

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 16a
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00-16.00,
we wtorek w godz. 8.00 -17.00,
w piątek w godz. 8.00 - 15.00
tel./fax: 32 473-19-74
tel: 32 473-23-59
e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosckatowice.pl

kierownik biura - Danuta Jemioło.

radca prawny Maria Zieleźnik przyjmuje członków związku za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej we wtorek od godz. 15.00 do 17.00 i w piątek od godz. 9.00 do 15.00.

Obszar działania: Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski i powiat wodzisławski

Terenowa Sekcja Problemowa Miasta Jastrzębie-Zdrój

Rada TSP Jastrzębie-Zdrój:
Przewodnicząca - Danuta Jemioło
Zastępca przewodniczącej - Joanna Milbrandt
Zastępca przewodniczącej - Krzysztof Janicki

Komisja Rewizyjna TSP Jastrzębie-Zdrój:
Dariusz Kraśniewski
Sebastian Matuszczak
Teresa Piesiak

 

Terenowa Sekcja Problemowa w Wodzisławiu Śląskim

44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 23/103
Godziny otwarcia: poniedziałek i czwartek od 15.00 - 16.00
tel: (32) 45-55-564

Zarząd TSP NSZZ Solidarność miasta i powiatu Wodzisław Śląski:
Michalina Rogala, przewodnicząca
Izabela Liziniewicz
Marek Oleksy
Danuta Krause


Komisja Rewizyjna TSP:
Jolanta Przybyła
Andrzej Brzeziński
Rajmund KowolWykaz  organizacji związkowych z obszary działania BT:
(szczegółowe dane potrzebne do kontaktu telefonicznego z szefami tych organizacji uzyskają Państwo w BT

1. ZOK Jastrzębskiej Spółki Węglowej
Przewodniczący- Sławomir Kozłowski
 2. ZOZ KWK „Zofiówka”  
Przewodniczący- Roman Brudziński
3. ZOZ KWK „JAS-MOS”
Przewodniczący- Andrzej Ciok
4. ZOZ KWK „Pniówek”  
Przewodniczący- Sławomir Kozłowski
5. ZOZ KWK „Borynia”  
Przewodniczący- Roman Chwastyk
6. ZOZ  Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A.  
Przewodniczący - Mariusz Kaproń
7. ZOZ JSW S.A. Zakład Logistyki Materiałowej  
Przewodniczący- Bogusław Siwiec
8. POZ DB SHENKER RAIL RYBNIK S.A.  
Przewodniczący- Stanisław Wawrzaszek
9. ZOZ Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju
Przewodniczący- Lucyna Kościk
10. MOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2  
Przewodniczący- Halina Cierpiał
11. ZOZ Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
Przewodniczący- Stanisław Krzywicki
12. ZOZ Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.  
Przewodniczący- Stefan Kałuża
13. MOZ Oświata i Wychowanie w Jastrzębiu-Zdroju
Przewodniczący- Janicki Krzysztof
14. ZOZ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju
Przewodniczący- Arkadiusz Ostrzałek
15. ZOZ Przedsiębiorstwo  Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju  
Przewodniczący- Grzegorz Sztymala
16. ZOZ Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp z.o.o  
Przewodniczący- Jarosław Król
17. ZOZ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
Przewodnicząca- Grzegorz Osika
18. ZOZ Spółdzielnia Mieszkaniowa ”JAS-MOS”  
Przewodniczący- Ryszard Samsel
19. ZOZ Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Nowa”  
Przewodniczący- Dariusz Kraśniewski  
20. ZOZ Jastrzębska Spółka Ubezpieczeniowa
Przewodniczący – Mirella Kozłowska
21. ZOZ Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych Sp. z o. o.
Przewodniczący – Gniewomir Szymański
22. ZOZ Jastrzębski Zakład Komunalny
Przewodniczący- Beata Sulżycka
23. ZOZ Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Wschód” S.A.
Przewodniczący- Maciej Nowak
24. MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania Pawłowice
Przewodnicząca: Ewa Franczuk-Jaworska
25. ZOZ Ekop sp. z o. o.
Przewodnicząca: Barbara Królczyk
26. ZOZ KWK „Marcel”
Przewodniczący- Rajmund Kowol
27. ZOZ KWK „Rydułtowy - Anna”  
Przewodniczący- Jarosław Szawerna
28. ZOZ Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
Przewodnicząca – Izabela Liziniewicz
29. MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Wodzisławiu Śląskim
Przewodniczący- Andrzej Piesiur
30. ZOZ Wodzisławskie Centrum Kultury
Przewodnicząca- Leokadia Płowaś
31. MOZ Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląski z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
Przewodnicząca - Małgorzata Żebrak
32. ZOZ Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego
Przewodniczący - Kazimierz Piechaczek
33. MOZ Urząd Miasta Pszów
Przewodnicząca - Zyta Grabiniok
34. ZOZ Dom Pomocy Społecznej Gorzyce
Przewodnicząca - Grażyna Nowak
35. ZOZ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej Wodzisław Śląski
Przewodniczący - Andrzej Brzeziński
36. ZOZ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wodzisław Śląski
Przewodnicząca - Przybyła Jolanta
37. ZOZ Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Gorzyce
Przewodnicząca- Brygida Korzonek