Gliwice

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 3/3p, 44 - 100 Gliwice

tel:  32 230-89-30
fax: 32 231-25-27
e-mail: gliwice@solidarnosckatowice.pl

kierownik biura - Beata Piotrowska-Reszka, tel. 503 130 841
obsługa prawna - radca prawny Jacek Zajączkowski, adwokat Sebastian Larysz

Biuro terenowe jest czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, 7.30-15.30
środa, 7.30-17.00
piątek, 7.30-14.00

Dyżury prawników:
poniedziałek, godz. 09.00-14.00 - radca prawny Jacek Zajączkowski
środa, godz. 
11.00-16.00 - adwokat Sebastian Larysz
piątek,  godz. 09.00-
14.00 radca prawny Jacek Zajączkowski

Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność Gliwic i Powiatu Gliwickiego:

Zarząd Sekcji:
Bolesław Var Bogya de Csepy - przewodniczący, tel. 601 924 448
Joanna Kaznowska, tel. 513 142 696
Maria Konar, tel. 502 141 161
Justyna Fijałkowska, tel. 666 880 851
Weronika Mielnik, tel. 502 595 860
Damian Kochoń, tel. 601 403 592
Franciszek Szymura, tel. 530 993 103
Zdzisław Goliszewski, tel. 693 524 580

Komisja Rewizyjna:
Jadwiga Wrona - Przewodnicząca
Maria Romaszko
Krzysztof Masłowski
Bogusław Superat


Wykaz Organizacji NSZZ Solidarność z obszaru działania Biura Terenowego Zarządu Regionu w Gliwicach:

(szczegółowe dane potrzebne do kontaktu telefonicznego z szefami tych organizacji uzyskają Państwo w BT)

 • ZOZ NSZZ „S” Mostostal-Energomontaż - Oddział Produkcyjny Gliwice
 • ZOZ NSZZ „S” Autorobot -strefa sp. z o.o
 • ZOZ NSZZ „S” AXEON
 • ZOZ NSZZ „S” Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „BIPROHUT” 
 • ZOZ NSZZ „S” Bank Spółdzielczy w Gliwicach
 • ZOZ NSZZ „S” KWK „ Budryk”
 • MOZ NSZZ „S” ZM Bumar-Łabędy
 • KZ NSZZ “S” NKT Cabels Warszowice
 • ZOZ NSZZ “S” Centrum Onkologii - Instytut Oddział w Gliwicach
 • ZOZ NSZZ “S” CERG Gliwice
 • ZOZ NSZZ “S” Spóldzielnia Mieszkaniowa “Domator”
 • ZOZ NSZZ “S” DPS “Zameczek”
 • ZOZ NSZZ “S” DPS “Ostoja “
 • MOZ NSZZ “S” Komisja Emerytów i Rencistów
 • ZOZ NSZZ “S” BSIPE “Energoprojekt- Gliwice” S.A.
 • ZOZ NSZZ “S” Zakłady Pomiarowo Babawcze Energetyki “Energopomiar”
 • ZOZ NSZZ “S” Fabryka Drutu i Wyrobu z Drutu w Gliwicach
 • ZOZ NSZZ “S” FLUOR
 • ZOZ NSZZ “S” Fabryka Plastików
 • ZOZ NSZZ “S” GBPBP S.A
 • ZOZ NSZZ “S” ZM “GLIMAG”
 • MOZ NSZZ “S” General Motors Manufacturing
 • MOZ NSZZ “S” GZUG
 • ZOZ NSZZ “S” GZUT – Odlewnia
 • ZOZ NSZZ “S” ICHN
 • ZOZ NSZZ “S” IICH
 • ZOZ NSZZ “S” IMN
 • ZOZ Instytut Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych I Budowlanych
 • ZOZ IMŻ
 • ZOZ NSZZ “S” Instytut Spawalnictwa
 • MOZ NSZZ “S” ZTS IZO – ERG
 • MOZ NSZZ “S” KWK “Knurów-Szczygłowice” RUCH Knurów
 • ZOZ NSZZ “S” CMG “Komag”
 • ZOZ NSZZ “S” Kompanijny Ośrodek Szkoleniowy
 • MOZ NSZZ “S” Huta “Łabędy” S.A.
 • ZOZ NSZZ “S” Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawet
 • MOZ NSZZ “S” Gliwic i Powiatu Gliwickiego
 • MOZ NSZZ “S” OPS Gliwic
 • ZOZ NSZZ “S” Muzeum Gliwice
 • ZOZ NSZZ “S” MZBM Pyskowice
 • ZOZ NSZZ “S” OBRUM
 • ZOZ NSZZ “S” OLK
 • MOZ NSZZ “S” Pracowników Oświaty Gliwice
 • MOZ NSZZ “S” Pracowników Oświaty I Wychowania Knurów
 • MOZ NSZZ “S” Pracowników Oświaty I Wychowania Gmina Pyskowice
 • ZOZ NSZZ “S” PEC Gliwice
 • ZOZ NSZZ “S” PKM Gliwice
 • ZOZ NSZZ  “S” PKP Energetyka S.A. Zakład Śląsk
 • ZOZ NSZZ “S” PKS
 • ZOZ NSZZ “S” Plastal Gliwice
 • ZOZ NSZZ “S” Plastic Omnium Auto Exteriors
 • ZOZ NSZZ “S” POCH
 • ZOZ NSZZ “S” Centrum Projektowe Polimex – Mostostal
 • ZOZ NSZZ “S” PRUiM
 • KZ NSZZ “S” Politechnika Ślaska
 • MOZ NSZZ “S” PSP Gliwice
 • ZOZ NSZZ “S” PWiK
 • ZOZ NSZZ “S” PZU Życie Inspektorat w Gliwicach
 • ZOZ NSZZ “S”  Remondis AQUA Toszek
 • ZOZ NSZZ “S” RZGW
 • MOZ NSZZ “S” Saint-Gobain Construction Products Polska
 • ZOZ NSZZ “S” Spółdzielnia Mieszkaniowa “Sikornik”
 • MOZ NSZZ “S” KWK “Sośnica-Makoszowy”
 • ZOZ NSZZ “S” Szpital Psychiatryczny Toszek
 • ZOZ NSZZ “S” PSS- Epidemiologiczna
 • MOZ NSZZ “S” “Szczygłowice” Kompania Węglowa S.A.
 • ZOZ NSZZ “S” TENNECO
 • MOZ NSZZ “S” Pracowników Telekomunikacji TP Górny Śląsk
 • ZOZ NSZZ “S” GPT “TRAKT”
 • ZOZ NSZZ “S” Urząd Gminy Gierałtowice
 • ZOZ NSZZ “S” Urząd Miejski Pyskowice
 • MOZ NSZZ “S” VITO-MED
 • MOZ NSZZ”S” Walcownia Metali Nieżelaznych
 • ZOZ NSZZ “S” ZBUS
 • ZOZ NSZZ “S” ZNLE S.A.
 • MOZ NSZZ “S” ZOZ Miasta Gliwice
 • MOZ NSZZ “S” Szpital w Knurowie
 • ZOZ NSZZ “S” Pracowników Ochrony Zdrowia w Pyskowicach
 • ZOZ NSZZ “S” ZWZ SILESIA