Bytom

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Bytomiu
ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, 41-902 Bytom
czynne od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00
tel. 32 281-71-65
e-mail: bytom@solidarnosckatowice.pl

kierownik biura - Andrzej Kurek
pracownik biura - Karina Banaś

radca prawny Eugeniusz Kotas przyjmuje członków związku w czwartki, godz. 15.00 - 16.0

Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność Miasta Bytomia:

Jarosław Grzesik, przewodniczący
Joanna Lukosek, wiceprzewodnicząca
Alfred Pyrk, wiceprzewodniczący
Norbert Bednorz, członek
Zbigniew Hiper, członek
Andrzej Kurek, skarbnik
Roman Poloczek, członek
Krzysztof Przybylski, sekretarz

Szczegółowe dane potrzebne do kontaktu telefonicznego z szefami zakładowych u międzyzakładowych organizacjidziałających na terenie Bytomia i Piekar Śląskich uzyskają Państwo u pracownika BT.