Aktualności

 • Ratownicy medyczni zawiesili protest

  Ratownicy medyczni zawiesili protest

  Ratownicy medyczni zawiesili protest

  W ciągu najbliższych kilku miesięcy płace ratowników medycznych wzrosną łącznie o 800 zł brutto. Podwyżki zostaną zrealizowane w dwóch transzach, wynoszących po 400 zł brutto. Pierwszą, ratownicy otrzymają wraz z wynagrodzeniem za lipiec, kolejną od stycznia przyszłego roku.

  Czytaj więcej o: "Ratownicy medyczni zawiesili protest"
 • Największe podwyżki od trzech lat

  Największe podwyżki od trzech lat

  Największe podwyżki od trzech lat

  Wzrost płac zasadniczych o 250 zł brutto oraz wypłata jednorazowego bonusu w wysokości 600 zł brutto - to najważniejsze zapisy porozumienia zawartego 14 lipca pomiędzy zarządem chorzowskiej spółki Alstom Konstal a działającymi w zakładzie związkami zawodowymi.

  Czytaj więcej o: "Największe podwyżki od trzech lat"
 • Jednorazowe premie dla pracowników spółki Tauron Wydobycie

  Jednorazowe premie dla pracowników spółki Tauron Wydobycie

  Jednorazowe premie dla pracowników spółki Tauron Wydobycie

  Wysokość jednorazowej premii w spółce Tauron Wydobycie uzależniona zostanie od liczby dni przepracowanych przez poszczególnych pracowników od początku tego roku – to jeden z najważniejszych zapisów porozumienia płacowego podpisanego 13 lipca przez związki zawodowe i przedstawicieli zarządu spółki.
   
  Czytaj więcej o: "Jednorazowe premie dla pracowników spółki Tauron Wydobycie"
 • Konkurs dla najaktywniejszych SIP

  Konkurs dla najaktywniejszych SIP

  Konkurs dla najaktywniejszych SIP

  Ruszyła kolejna edycja konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Jego celem jest promocja działalności SIP w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy  a także przestrzegania uprawnień pracowniczych.

  Czytaj więcej o: "Konkurs dla najaktywniejszych SIP"
 • Lepsze warunki dla pracowników

  Lepsze warunki dla pracowników

  Lepsze warunki dla pracowników

  Przedstawiciele Solidarności i innych związków zawodowych działających w Tauron Ciepło uzgodnili z pracodawcą protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Na jego mocy cześć premii motywacyjnej zostanie wliczona pracownikom do stawki zasadniczej.

  Czytaj więcej o: "Lepsze warunki dla pracowników"
 • Nowe uprawnienia dla działaczy opozycji antykomunistycznej

  Nowe uprawnienia dla działaczy opozycji antykomunistycznej

  Nowe uprawnienia dla działaczy opozycji antykomunistycznej

  7 lipca prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Nowela przyznaje opozycjonistom prawo m.in. do bezterminowych świadczeń w wysokości 400 zł miesięcznie.
  Czytaj więcej o: "Nowe uprawnienia dla działaczy opozycji antykomunistycznej"
 • Podwyżki w spółkach świadczących usługi na rzecz AMP

  Podwyżki w spółkach świadczących usługi na rzecz AMP

  Podwyżki w spółkach świadczących usługi na rzecz AMP

  Wynagrodzenia zasadnicze pracowników spółek świadczących usługi na rzecz ArcelorMittal Poland: Sanpro Synergy oraz Ananke Business Communication wzrosną o 105 zł brutto – to najważniejsze zapisy porozumień podpisanych przez przedstawicieli zarządów tych spółek oraz organizacje związkowe działające w AMP.
   
  Czytaj więcej o: "Podwyżki w spółkach świadczących usługi na rzecz AMP"
 • Setki gospodarstw domowych bez prądu

  Setki gospodarstw domowych bez prądu

  Setki gospodarstw domowych bez prądu

  Setki gospodarstw domowych wciąż pozostają bez prądu po nawałnicach, które 7 lipca przeszły na południu Polski. Poszkodowani zostali mieszkańcy m.in. Rybnika, Rudy Śląskiej, Wodzisławia Śląskiego, Rydułtów oraz Raciborza. 
   
  Czytaj więcej o: "Setki gospodarstw domowych bez prądu"
 • Jest pakiet gwarancji: nie będzie zwolnień

  Jest pakiet gwarancji: nie będzie zwolnień

  Jest pakiet gwarancji: nie będzie zwolnień

  Związki zawodowe wynegocjowały z dyrekcjami zawierciańskiego szpitala powiatowego oraz Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu pakiet gwarancji pracowniczych. Dokument zawiera m.in. gwarancje pracy dla personelu ZLA na okres nie krótszy niż 4 lata.
  Czytaj więcej o: "Jest pakiet gwarancji: nie będzie zwolnień"
 • Premie w tauronowskich spółkach

  Premie w tauronowskich spółkach

  Premie w tauronowskich spółkach

  Porozumienie ramowe podpisane przez prezydium Rady Społecznej działającej  w Tauron Polska Energia z zarządem spółki umożliwiło rozpoczęcie negocjacji płacowych  w poszczególnych spółkach Grupy. W części z nich rozmowy zostały już zakończone. Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych ustalili z zarządami tych spółek wysokość jednorazowej premii, którą pracownicy otrzymają w tym roku.

  Czytaj więcej o: "Premie w tauronowskich spółkach"