Aktualności

 • Porozumienie w sprawie wzrostu płac w służbach mundurowych

  Porozumienie w sprawie wzrostu płac w służbach mundurowych

  Porozumienie w sprawie wzrostu płac w służbach mundurowych

  Od 1 stycznia 2019 roku funkcjonariusze służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymają podwyżkę 655 zł brutto. Od 1 stycznia 2020 roku płace wzrosną o kolejne 500 zł brutto. Ponadto resort zobowiązał się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin. 

  Czytaj więcej o: "Porozumienie w sprawie wzrostu płac w służbach mundurowych"
 • Premia wynikowa i nagrody z okazji branżowego święta

  Premia wynikowa i nagrody z okazji branżowego święta

  Premia wynikowa i nagrody z okazji branżowego święta

  Wprowadzenie kwartalnej premii wynikowej oraz podniesienie wysokości tegorocznej nagrody z okazji Święta Kolejarza – to najważniejsze zapisy porozumienia zawartego przez Solidarność i pozostałe związki zawodowe działające w PKP Cargo z zarządem spółki 30 października. 

  Czytaj więcej o: "Premia wynikowa i nagrody z okazji branżowego święta"
 • Przedłużony termin składania zgłoszeń do konkursu

  Przedłużony termin składania zgłoszeń do konkursu

  Przedłużony termin składania zgłoszeń do konkursu

  Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność postanowiło przedłużyć termin składania zgłoszeń do XI edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” o dodatkowy miesiąc. Wnioski ostatecznie będą przyjmowane do 30 listopada 2018 roku.

  Czytaj więcej o: "Przedłużony termin składania zgłoszeń do konkursu"
 • Odejścia dobrowolne tylko z nazwy?

  Odejścia dobrowolne tylko z nazwy?

  Odejścia dobrowolne tylko z nazwy?

  Program Dobrowolnych Odejść realizowany w Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej zamiast rozwiązać problemy zakładu, jeszcze je pogłębi – ocenia zakładowa Solidarność. Większość pracowników, którzy wyrazili chęć odejścia, nie dostała na to zgody pracodawcy. Część z tych osób zwolniła się z pracy na własną rękę.

  Czytaj więcej o: "Odejścia dobrowolne tylko z nazwy?"
 • Podwyżki w świętochłowickich spółkach

  Podwyżki w świętochłowickich spółkach

  Podwyżki w świętochłowickich spółkach

  Średnio o 390 zł brutto wzrosną w przyszłym roku płace pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach – to najważniejszy zapis porozumienia podpisanego z pracodawcą przez zakładową Solidarność. Identyczny dokument został podpisany także w Miejskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych. 

  Czytaj więcej o: "Podwyżki w świętochłowickich spółkach"
 • Wzrost płac w PKP Energetyka

  Wzrost płac w PKP Energetyka

  Wzrost płac w PKP Energetyka

  Średnio o 215 zł brutto wzrosną od listopada płace zasadnicze w Grupie Kapitałowej PKP Energetyka. Na konta pracowników podwyżki wpłyną na początku grudnia z wyrównaniem od września. Wzrost płac w przedsiębiorstwie to efekt porozumienia zawartego pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi a zarządem firmy. 

  Czytaj więcej o: "Wzrost płac w PKP Energetyka"
 • Porozumienie płacowe w Grupie Węglokoks Energia

  Porozumienie płacowe w Grupie Węglokoks Energia

  Porozumienie płacowe w Grupie Węglokoks Energia

  Solidarność z Grupy Węglokoks Energia podpisała porozumienie płacowe z zarządem spółki, kończąc tym samym spór zbiorowy wszczęty w połowie września. – Rozmowy w sprawie podwyżek płac trwały od lutego. Paradoksalnie dopiero wszczęcie sporu zbiorowego pomogło nam sfinalizować ciągnące się miesiącami negocjacje – mówi Dariusz Gierek, szef Solidarności w Grupie Węglokoks Energia, a zarazem wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S”. 
  Czytaj więcej o: "Porozumienie płacowe w Grupie Węglokoks Energia"
 • Zakończył się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność

  Zakończył się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność

  Zakończył się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność

  Przyjęciem uchwały programowej wyznaczającej strategiczne cele związku na najbliższe lata zakończył się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność w Częstochowie. Podczas obrad KZD wybrano przewodniczącego związku, którym ponownie został Piotr Duda oraz skład Komisji Krajowej. 

  Czytaj więcej o: "Zakończył się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność"
 • Pierwsze posiedzenie nowej Komisji Krajowej

  Pierwsze posiedzenie nowej Komisji Krajowej

  Pierwsze posiedzenie nowej Komisji Krajowej

  Podczas drugiego dnia obrad Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Częstochowie ukonstytuowała się nowo wybrana Komisja Krajowa związku. Region Śląsko-Dąbrowski ma w niej 14 przedstawicieli. 
   
  Czytaj więcej o: "Pierwsze posiedzenie nowej Komisji Krajowej"
 • Piotr Duda ponownie szefem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

  Piotr Duda ponownie szefem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

  Piotr Duda ponownie szefem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

  Piotr Duda został wybrany przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na kolejną kadencję. Uzyskał poparcie 248 delegatów spośród 267, którzy wzięli udział w głosowaniu przeprowadzonym podczas Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Częstochowie.

  Czytaj więcej o: "Piotr Duda ponownie szefem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność"