Aktualności

 • Polska oświata jest niedofinansowana

  Polska oświata jest niedofinansowana

  Polska oświata jest niedofinansowana

  Zbyt małe wydatki państwa na edukację, nierewaloryzowane wynagrodzenia nauczycieli oraz problemy sześciolatków - to tylko część problemów, o których związkowcy z oświatowej Solidarności mówili podczas konferencji prasowych zorganizowanych w przededniu Święta Edukacji Narodowej.

  Czytaj więcej o: "Polska oświata jest niedofinansowana"
 • W przededniu Święta Edukacji Narodowej nauczyciele zapowiadają protesty

  W przededniu Święta Edukacji Narodowej nauczyciele zapowiadają protesty

  W przededniu Święta Edukacji Narodowej nauczyciele zapowiadają protesty

  13 października o godz. 10.30 w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności  w Katowicach odbędzie się konferencja prasowa na temat sytuacji w polskiej oświacie i planowanych akcji protestacyjnych. - W przededniu Święta Edukacji Narodowej chcemy głośno powiedzieć o  dramatycznej sytuacji w polskiej oświacie i pogarszających się warunkach pracy polskich nauczycieli - mówi Lesław Ordon, przewodniczący oświatowej Solidarności w naszym regionie.

  Czytaj więcej o: "W przededniu Święta Edukacji Narodowej nauczyciele zapowiadają protesty"
 • Bezpieczna i dobrze wynagradzana praca podstawą rozwoju gospodarczego

  Bezpieczna i dobrze wynagradzana praca podstawą rozwoju gospodarczego

  Bezpieczna i dobrze wynagradzana praca podstawą rozwoju gospodarczego

  Ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i poprawa bezpieczeństwa pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy to najważniejsze zadania NSZZ Solidarność - podkreślono w przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów związku uchwale programowej na lata 2014 - 2018. Wśród priorytetów znalazły się też m.in. działania na rzecz obniżenia podatków i rozwoju przemysłu.

  Czytaj więcej o: "Bezpieczna i dobrze wynagradzana praca podstawą rozwoju gospodarczego"
 • Reprezentanci naszego regionu w Komisji Krajowej

  Reprezentanci naszego regionu w Komisji Krajowej

  Reprezentanci naszego regionu w Komisji Krajowej

  Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność wybrał członków Komisji Krajowej na kadencję 2014-2018. Spośród delegatów na KZD z Regionu Śląsko-Dabrowskiego obok przewodniczącego Piotra Dudy do składu KK wybrani zostali:  Bogdan Biś, Piotr Czypionka, Jerzy Goiński, Henryk Grymel, Jarosław Grzesik, Sławomir Kozłowski, Justyna Latos, Henryk Nakonieczny i Waldemar Sopata.

  Czytaj więcej o: "Reprezentanci naszego regionu w Komisji Krajowej"
 • Piotr Duda ponownie szefem Solidarności

  Piotr Duda ponownie szefem Solidarności

  Piotr Duda ponownie szefem Solidarności

  Piotr Duda został ponownie wybrany przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w Bielsku-Białej jego kandydaturę poparło 257 spośród 300 uczestników głosowania.

  Czytaj więcej o: "Piotr Duda ponownie szefem Solidarności"
 • Złe zarządzanie powodem kłopotów JSW

  Złe zarządzanie powodem kłopotów JSW

  Złe zarządzanie powodem kłopotów JSW

  Solidarność i ZZ Kadra z Jastrzębskiej Spółki Węglowej wystosowały list otwarty do premier Ewy Kopacz, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz do rady nadzorczej spółki. Związkowcy zaapelowali o podjęcie działań w celu odwrócenia niekorzystnej, grożącej zapaścią sytuacji w JSW.

  Czytaj więcej o: "Złe zarządzanie powodem kłopotów JSW"
 • Solidarność pomaga ofiarom katastrofy w kopalni Mysłowice-Wesoła

  Solidarność pomaga ofiarom katastrofy w kopalni Mysłowice-Wesoła

  Solidarność pomaga ofiarom katastrofy w kopalni Mysłowice-Wesoła

  Solidarność z kopalni Mysłowice-Wesoła rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na leczenie górników poparzonych w wyniku wybuchu metanu. Po wypadku, do którego doszło 6 października, do szpitali na Śląsku i w Zagłębiu trafiło ogółem 26 górników, w tym 5 członków  Solidarności.

  Czytaj więcej o: "Solidarność pomaga ofiarom katastrofy w kopalni Mysłowice-Wesoła"
 • Przekształcenia w ciepłownictwie i obawy o miejsca pracy

  Przekształcenia w ciepłownictwie i obawy o miejsca pracy

  Przekształcenia w ciepłownictwie i obawy o miejsca pracy

  Postępujące w szybkim tempie przekształcanie Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej, Carbo-Energii i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej w jedno przedsiębiorstwo wywołuje niepokój pracowników tych spółek. Ludzie boją się o swoje miejsca pracy - mówi Dariusz Gierek, szef Regionalnej Sekcji Ciepłownictwa NSZZ Solidarność i wiceprzewodniczący związku w NSE.

  Czytaj więcej o: "Przekształcenia w ciepłownictwie i obawy o miejsca pracy"
 • Porozumienie w JSW Koks

  Porozumienie w JSW Koks

  Porozumienie w JSW Koks

  Po 1750 zł brutto jednorazowej nagrody otrzymają  w listopadzie pracownicy JSW Koks. To jeden z efektów porozumienia zawartego 30 września pomiędzy pracodawcą a Solidarnością w JSW Koks. Strony uzgodniły też, że przystąpią do wypracowania jednolitego układu zbiorowego pracy dla całej grupy. Porozumienie doprowadziło do zawieszenia sporu zbiorowego w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, będącej częścią JSW Koks.

  Czytaj więcej o: "Porozumienie w JSW Koks"
 • Prawa lokatorów nie zostaną naruszone

  Prawa lokatorów nie zostaną naruszone

  Prawa lokatorów nie zostaną naruszone

  Sprawa pisma od komornika, który w tym tygodniu otrzymała część lokatorów mieszkań zakładowych należących do kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu, została już wyjaśniona. Ludzie nie muszą obawiać się eksmisji - mówi Grzegorz Sułkowski, przewodniczący zakładowej Solidarności.

  Czytaj więcej o: "Prawa lokatorów nie zostaną naruszone"