Aktualności

 • Podwyżki płac w Adient Seating Poland w Siemianowicach Śląskich

  Podwyżki płac w Adient Seating Poland w Siemianowicach Śląskich

  Podwyżki płac w Adient Seating Poland w Siemianowicach Śląskich

  Średnio o 11 proc. wzrastają od tego miesiąca wynagrodzenia pracowników produkcyjnych zatrudnionych w spółce Adient Seating Poland w Siemianowicach Śląskich. 9 października strona związkowa zawarła z pracodawcą porozumienie w tej sprawie.

  Czytaj więcej o: "Podwyżki płac w Adient Seating Poland w Siemianowicach Śląskich"
 • Podwyżki płac w PKM Świerklaniec

  Podwyżki płac w PKM Świerklaniec

  Podwyżki płac w PKM Świerklaniec

  10 października na konta pracowników przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Świerklańcu wpłyną wyższe wynagrodzenia. Podwyżki są efektem negocjacji związków zawodowych z pracodawcą.
  Czytaj więcej o: "Podwyżki płac w PKM Świerklaniec"
 • Zmiany w ZUZP korzystne dla pracowników

  Zmiany w ZUZP korzystne dla pracowników

  Zmiany w ZUZP korzystne dla pracowników

  Organizacje związkowe działające w Orlen Południe S.A. w Trzebini, wśród nich NSZZ „Solidarność”, wynegocjowały z pracodawcą zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Nowe zapisy dotyczą m.in. podwyższenia stawek zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach i obowiązują od 1 października.

  Czytaj więcej o: "Zmiany w ZUZP korzystne dla pracowników"
 • Nagroda z okazji 90. urodzin

  Nagroda z okazji 90. urodzin

  Nagroda z okazji 90. urodzin

  900 zł z okazji jubileuszu 90-lecia firmy – taką nagrodę dla wszystkich pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie wynegocjowały zakładowe organizacje związkowe. 

  Czytaj więcej o: "Nagroda z okazji 90. urodzin"
 • Niższy PIT, czyli wyższe zarobki

  Niższy PIT, czyli wyższe zarobki

  Niższy PIT, czyli wyższe zarobki

  Od 1 października zaczęła obowiązywać niższa stawka PIT. Większość Polaków zamiast dotychczasowych 18 proc. będzie płaciła 17-proc. podatek. Jednocześnie ponaddwukrotnie podwyższone zostały koszty uzyskania przychodu. To w praktyce oznacza podwyżkę wynagrodzeń ok. 25 mln Polaków.

  Czytaj więcej o: "Niższy PIT, czyli wyższe zarobki"
 • Podwyżki dla pracowników wodociągów w Katowicach i w Bytomiu

  Podwyżki dla pracowników wodociągów w Katowicach i w Bytomiu

  Podwyżki dla pracowników wodociągów w Katowicach i w Bytomiu

  W październiku na konta pracowników wodociągów w Katowicach i Bytomiu wpłyną wyższe wypłaty. Wynagrodzenia zasadnicze wszystkich pracowników spółki Katowickie Wodociągi wzrosły o 300 zł brutto. Z kolei płace zasadnicze zatrudnionych w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym są wyższe o 200 zł brutto.
  Czytaj więcej o: "Podwyżki dla pracowników wodociągów w Katowicach i w Bytomiu"
 • Premier: Włączamy kolejny bieg w budowie nowoczesnego przemysłu

  Premier: Włączamy kolejny bieg w budowie nowoczesnego przemysłu

  Premier: Włączamy kolejny bieg w budowie nowoczesnego przemysłu

  25 września w obecności premiera Mateusza Morawieckiego podpisano umowę na zaopatrzenie mieszkańców Radlina oraz kopalni Marcel w ciepło wytwarzane w nowoczesnej Elektrociepłowni Radlin. W tym dniu szef rządu uczestniczył też w oficjalnym zainaugurowaniu działalności nowej kopalni Bzie-Dębina należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

  Czytaj więcej o: "Premier: Włączamy kolejny bieg w budowie nowoczesnego przemysłu"
 • Dwa postulaty spełnione. Kolejne negocjacje w połowie listopada

  Dwa postulaty spełnione. Kolejne negocjacje w połowie listopada

  Dwa postulaty spełnione. Kolejne negocjacje w połowie listopada

  Wszyscy pracownicy Polskiej Grupy Górniczej otrzymają jednorazową premię w wysokości 860 zł brutto. W przyszłym roku utrzymane zostaną również dodatki gwarantowane do dniówek. 23 września związki zawodowe i zarząd spółki podpisały porozumienia spełniające część postulatów strony społecznej. Rozmowy zostaną wznowione w połowie listopada. 

  Czytaj więcej o: "Dwa postulaty spełnione. Kolejne negocjacje w połowie listopada"
 • Nowy układ zbiorowy w rybnickiej Ryfamie

  Nowy układ zbiorowy w rybnickiej Ryfamie

  Nowy układ zbiorowy w rybnickiej Ryfamie

  Zakończyły się negocjacje zapisów nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w rybnickiej Ryfamie należącej do grupy Famur. 19 września dokument został podpisany przez pracodawcę i działające w firmie organizacje związkowe: NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ.
  Czytaj więcej o: "Nowy układ zbiorowy w rybnickiej Ryfamie"
 • Pracownicy rybnickich jednostek samorządowych walczą o podwyżki

  Pracownicy rybnickich jednostek samorządowych walczą o podwyżki

  Pracownicy rybnickich jednostek samorządowych walczą o podwyżki

  Organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność” działające w jednostkach podległych rybnickiemu samorządowi domagają się podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników o 700 zł brutto. 16 września pisma w tej sprawie przekazane zostały dyrektorom: Zarządu Zieleni Miejskiej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej oraz Rybnickich Służb Komunalnych. 

  Czytaj więcej o: "Pracownicy rybnickich jednostek samorządowych walczą o podwyżki"